Aslında Türkiye'den Ulaşımı da Belli Saatlerle Kısıtlanmalı Faydasından Çok Zararı Var Malesef..