TIME 2007'de yapılan "Medya sektöründe içerik yönetimi ve dağıtımı" ve "Kullanıcı tarafından üretilen içerik" oturumları, medyanın geleceğine dair ipuçları sundu.


Teknolojinin gelişimine paralel olarak medya sektörünün de son 20 yıldır çok ciddi bir değişim içinde olduğuna, katı ve kapalı rekabet ortamından işbirliklerine, evliliklere açık bir ekonomik yapıya kavuştuklarına dikkat çekilen “Medya sektöründe içerik yönetimi ve dağıtımı” başlıklı oturumda, çoklu ilişkiler, içerik ve dağıtımda işbirlikleri, etkileşimli iş modelleri, okur ve reklamverenle daha yakın işbirliğinin oluştuğu yeni bir dönemin geldiğinin altı çizildi. Medya sektöründe bugün ve gelecekte en önemli iki şeyin, erişim çeşitliliği ve içerik yönetimi olacağı belirtildi.

Gazeteport Ekonomi Müdürü Açıl Sezen, İnterpromedya İçerik Merkezi Müdürü Nuray Şuman ve Türkmedya Pazarlama Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi Ömer Erdem’in konuşmacıolarak katıldığı oturumda, yeni medyanın bu iki alanda hızla kendini yenilediği belirtilirken, medyanın gelecekte nasıl şekilleneceği başlıklarla paylaşıldı.

Medya sektörünün dönüşümü aşağıdaki şu başlıklarla dile getirildi:
-Teknoloji her yere girdikçe baktığımız, bulunduğumuz her yer medya ekranına dönüşecek. Basılı yayınlarda dahi ses ve görsel öğeler aranacak.
-Sürekli büyüyen devasa bir içerik oluşacak. Bu içeriği tüketiciye ulaştırmak için mevcut yayın kanallarının yanı sıra yepyeni mecralar gündeme gelecek.
-Tüketiciler gelecekte istedikleri anda, istedikleri şekilde kullanabilmelerine olanak sağlamak üzere şekillendirilmiş içeriğe sahip olmak isteyecek.
-Meşgul bireyler için zaman giderek daha kritik öneme sahip olacak. İletişim ve haberleşme için daha hızlı ve kolay yollar yaratmak gerekecek. Bir yandan hızlı tüketilen içeriğe kolay erişmek önem kazanırken kaliteli ve uzman içeriğe olan talep de daha belirgin hale gelecek.

Oturumda, okurların haber okuma alışkanlıklarının, önlenemez bir şekilde basılı yayın ortamından yeni medya ortamına kaydığı, 2010 yılında Internet haber sitelerinin basılı gazetelerden daha fazla takip edileceği belirtildi.

Kişilerin ortalama haber tüketme sürelerinin, mecralarına göre değişim göstereceği, basılı medyada 3’te 1’e düşeceği, yeni medyanın da iki katına çıkacağı, TV ve radyoda yüzde 10 azalacağı öngörüldü. Oturumda ayrıca TV yayıncılığı konusunda da on demand hizmetler, IPTV, HDTV, mobil TV servislerinin gelişeceğine değinildi ve yayıncılığın ağırlığının, merkezi yapıdan genele yayın şeklinden, tanımlanmış hedef kitlelerine yönelik tematik yayınlar yapan bir yapıya dönüşeceği aktarıldı.