İnternete olan güven ABD ve Japonya'da son altı ayda artarken, bu durum İngiltere, Fransa ve Almanya'da tersine gelişme gösterdi.


2007’nin 3. çeyreğinde yapılan Trend Micro İnternet Güven Araştırması, son altı ayda kullanıcıların internete duydukları güvenin ABD ve Japonya’da artarken İngiltere, Fransa ve Almanya’da azaldığını gösteriyor. Yılda iki defa yapılan araştırma kullanıcıların interneti kullanırken kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini ölçmeyi hedefliyor.

Trend Micro, 2007’nin 3. çeyreğinde yapılan İnternet Güven Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Yılda iki defa yapılan araştırma, kullanıcıların interneti kullanırken kendilerini ne kadar güvende hissettiklerini ölçmeyi hedefliyor. Araştırmaya göre kullanıcıların İnternet’e duydukları güven ABD ve Japonya’da artarken İngiltere, Fransa ve Almanya’da azaldı, dünya çapında İnternet’e güvenen kullanıcıların oranı ise %40,7’ye yükseldi.

AMERİKALILARA GÖRE İNTERNET ÇOK GÜVENLİ

Araştırma, ABD’de İnternet’i “çok güvenli” bulan kullanıcıların arttığını, Şubat ayında %45 olan bu oranın %53’e ulaştığını gösteriyor. İnternet’in gelecek altı ayda daha da güvenli hale geleceğini düşünen Amerikalı kullanıcıların sayısında da artış söz konusu. Şubat ayında %26 olan bu oranın Ağustos ayında %32’ye ulaştığı dikkat çekiyor. ABD’de İnternet üzerinden bankacılık işlemleri yapan ve kamu alanlarında kablosuz İnternet erişiminden yararlanan kullanıcıların oranında da artış var.

JAPONLAR, GÜVENLİK YAZILIMLARINA GÜVENİYOR

İnternet’i güvenli bulan Japon kullanıcıların oranı Şubat ayına göre %18 artarken, virüs vakasıyla karşılaşan kullanıcıların oranının geçen altı aylık dönemde %17’den %13’e düştüğü görülüyor. Japonya’da kullandıkları güvenlik yazılımının bilgisayarlarını kesinlikle koruduğunu düşünen kullanıcıların oranında da %15 artış söz konusu.

İNGİLTERE, ALMANYA VE FRANSA'DA TERSİNE GÖRÜŞ HAKİM

Diğer yandan İngiltere, Fransa ve Almanya’daki kullanıcıların İnternet’e duydukları güvende azalma olduğu, İngiltere’de son altı ayda bilgisayarında kötü amaçlı yazılım görülen kullanıcıların oranının Şubat ayına göre %11 artışla %42’ye ulaştığı görülüyor. İngiltere’de İnternet üzerinden kredi kartı ile ödeme yapan ve kamu alanlarındaki kablosuz İnternet erişiminden yararlanan kullanıcıların oranında da artış olduğu dikkat çekiyor.

Araştırmada elde edilen diğer önemli veriler ise şöyle:
• Fransa’da kullandıkları güvenlik yazılımının bilgisayarlarını kesinlikle koruduğunu düşünen kullanıcıların oranının %46’ya gerilediği,
• Almanya’da İnternet’in gelecek altı ayda daha da güvenli hale geleceğini düşünen kullanıcıların oranının %18’e düştüğü gözlemleniyor.