1-5 Nisan tarihleri arasında 81 ilden 81 kadın, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) konusunda eğitilecek ve sivil toplum örgütlerine katılımları sağlanacak.


TKDF'nin Avrupa Birliği (AB) hibe programları tarafından finanse edilen ''Kadınların 'Kadınlara Karşı her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)' ve İhtiyari Protokol' Hakkında Bilinçlendirilmesi, Yetkin Kılınması ve Sivil Topluma Katılımlarının Arttırılması Projesi''nin başlatılması nedeniyle Farabi Otel'de kokteyl düzenledi. TKDF Başkanı Canan Güllü, burada yaptığı konuşmada, federasyon olarak temel ilkelerinin Türkiye'de 35 milyonu aşkın nüfusa sahip kadınların sorgulama bilincini arttırmak olduğunu ifade etti.

Federasyonun 21 sivil toplum kuruluşu ve sendikaların oluşturduğu CEDAW Gölge Raporu hazırlayan grubun sekretaryalığını yaptığını belirten Güllü, ''Rapor hazırlama sürecinde yaptığımız veri toplama çalışmalarında eğitim almamış kadınların yanı sıra eğitim alanların da kendi haklarını sorgulamadaki geri duruşları bize bazı çalışmaları daha dikkatli ve tam zamanlı yapmamızı gerekli kıldı. Bu projeyi, bu amaçla hazırladık'' dedi.

Projenin, AB hibe programları kapsamında finanse edildiğini kaydeden Güllü, amacını ise şöyle anlattı: ''Ülkemizin 81 ilindeki 81 kadınla yola çıkarak, onların 1985 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olarak imza koyduğu CEDAW Sözleşmesi'nin ana temalarını anlatmayı amaçlıyoruz.

Bu konuda kadınlarımızı bilgilendirmek ve bu sözleşmenin yanı sıra ihtiyari protokol hakkında da bilgi verdikten sonra bilinç değişiklikleri ile sivil toplum örgütlerine katılımlarını sağlamayı hedefliyoruz.'' 9 ay sürecek proje kapsamda 81 ilden gelen 81 kadının 1-5 Nisan tarihleri arasında Ankara'da konaklayarak eğitim alacaklarını bildiren Güllü, kadınların projenin bitiminden sonra da oluşturulacak ekiple sürekli irtibat halinde bulunacaklarını söyledi. Güllü, projenin başarısının katılımcıların eğitim sonrasında sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri ile ölçüleceğini dile getirdi.

CEDAW Sözleşmesi'ni imzalayan taraf devletlerin bütün alanlarda kadınların erkeklerle eşit olarak insan hakları ve temel özgürlüklerden yararlanmaları için yasal düzenlemeler de dahil tüm önlemleri alacaklarını anlatan Güllü, eğitimlerde kadınlara CEDAW'ı, İhtiyari Protokolü, sözleşmenin devletle ilişkisini, bir devletin CEDAW'a ve İhtiyari Protokol'e taraf olmasının ne demek olduğunu, taraf devletin neler yapması gerektiği gibi konularda bilgilerin verileceğini aktardı. Birleşmiş Milletler CEDAW Komitesi'nin başkanlığını yapmış ve komitede hala gönüllü olarak çalışan ODTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Feride Acar ise CEDAW'ın ''Kadın Haklarının Anayasası'' olduğunu belirterek, ''CEDAW, bir enstrüman aslında. Bunu ne kadar yaşamımızın içine katarsak sonucu daha iyi alırız'' diye konuştu.

Acar, CEDAW'ın kadın haklarını ülkeler arasında ayrım yaratmayacak şekilde gördüğünü ifade etti. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürü Esengül Civelek de genel müdürlüğün kadınlara yönelik faaliyetleri konusunda bilgiler verdiği konuşmasında, TKDF'nin projeyi başarıyla yürütmesi dileğinde bulundu.