Kadınlar üzerine küresel gerçekler

Kadınlar dünya işgücü toplamının yüzde 45'ni oluşturmasına rağmen, dünyadaki yoksul nüfusunun yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor.
Kadınlar, ekonomik olarak geri kalmış bir çok ülkede olağanüstü kötü koşullarda çalışmak zorunda kalıyor, haftada 60-90 saat çalışmak zorunda bırakılıyor.
Kadınlar, tarım dışı sektörlerde dünya ölçeğinde ortalama erkeklerin elde ettiği ücretin yaklaşık yüzde 75 oranında kazanıyor.
Dışsatım İşleme Bölgeleri'nde çalışan toplam 27 milyon işçinin yüzde 90'ını kadınlar oluşturuyor. Bu kadın işlerin çoğunluğunu ise 16-25 yaş grubu oluşturuyor. Bu bölgelerde çalışma yasaları çoğu kez geçersiz ve işçi hakları askıya alınmış durumda.
2002 yılında toplam 1545 sendikacı işçi hakları için mücadele ettiğinden dolayı işkence gördü ve hapsedildi. 140 tanesi ise öldürüldü.
Dünyada yaklaşık 250 milyon işçi çocuk var ve bunların yarıya yakını tam gün işlerde çalışıyor.
Gelecek 10 yıl içinde, sanayileşmiş ülkelerdeki kadınların yüzde 80'ni ve tüm dünyada kadınların yüzde 70'i ev dışında çalışmak zorunda kalacak.
Kadın sendikalı sayısı giderek artıyor.