Çocukluğumda büyükbabamın iş yerine giderdim. O, müşteriyle hiçbir belge ve bağlantı imzalamazdı ve ‘ben size bir Türk gibi güveniyorum, başka bir şey gerekmez’ derdi.
Dr. Albert Schweizer

Bu haftaki yazımda merhum Nüvit Osmay’ı saygıyla anmak istiyorum. Kendisinin yazdığı ‘İnsan Mühendisliği’ adlı eseri başucu kitabımdır. Nuvit Osmay’ın, Arthur Gordon’dan derlediği ‘Başarı için hatasız formül’ bölümünden ben de alıntı yapmak istedim bu hafta.
Başarıya gidecek yolu gösteren gerçekten hatasız bir formül vardır. Onu takdir edecek ve uygulayacak kadar akıllı olan herkes bundan faydalanabilir.
Amerikan endüstrisinde yükselmeye aday olan personel arasındaki rekabet korkunç derecede büyüktür. İş adamları yıllarca üniversitelerdeki sicil kayıtlarını incelerler, adayları süzgeçten geçirirler ve bütün bu testlerden geçen insanlara da özel fırsatlar sağlarlar. Peki ama bulmak istedikleri nedir? Zeka mı? Çalışmak mı? Teknik mi? Tabii bütün bunlar arzu edilen şeylerdir. Fakat bunlar bir insanı ancak belirli bir noktaya kadar götürürler. Eğer o başa geçecekse ve kendisine kumanda yetkisi verilecekse, bunların üstünde ve bunlara ek bir kabiliyeti olmalıdır ve bu kabiliyet onun verimini iki veya üç katına çıkarır. Bu büyülü karakteristiği ifade edebilmek için yalnız bir tek kelime vardır: Dürüstlük. Bu kelimenin batı dillerindeki karşılığı ‘Integrite’dir; tamamlık ve kemal ifade eder. Matematikte ‘Integer’ bir sayı tam bir sayıdır. İşte dürüst bir adam da kendine karşı tam bir adamdır.
Yani o düşündüğünün aksini söylemez, onun için yalan söylemek mümkün değildir. O inandığı şeyin aksini yapmaz, yani o hiçbir zaman kendi prensipleri ile mücadele halinde değildir. İşte ben şundan kesinlikle eminim ki, insan kendisiyle mücadeleden uzak olursa, huzur içinde olursa, bu ona, başarıyı kaçınılmaz şekle sokan ekstra enerjiyi ve düşünce berraklığını verir.
Dürüstlük insanın içinde bina edilmiş davranışların toplamıdır.
Dürüstlük insanın en önemli değerlerine göre yaşamasıdır.
Dürüstlük üstün derecede gelişmiş bir şeref duygusudur.
Dürüstlük, insanın kanaatinden dönmeyecek cesarete sahip olması demektir.
Dürüstlük mecbur olmadığınız şeye itaat etmektir. Bu ise işin tam kalbidir. Hiç kimse sizi içinizdeki en iyi cevhere göre yaşamaya mecbur edemez. Hiç kimse, size ait bir şeye sizi zorlayamaz. Hiç kimse sizi, vicdanınıza uymaya zorlayamaz. Dürüst bir adam bunu kendiliğinden yapar.
Son kazanç düşünülürse, dürüstlük bütün güçlüklere değer.
Dürüstlüğün getirdiği erdemlerden en önemlileri cesaret, sebat ve huzurdur.
Başarı için hatasız bir formül mü? Evet. Bunda bir hata yoktur. Eğer şöhret, para, iktidar veya bütün o herkesin bildiği ölçülere aldırmadan dürüstlüğü arar ve bulursanız, siz başarılı bir insansınız demektir.