Zaman mı sizi yönetiyor, siz mi zamanı yönetiyorsunuz?

Sürekli zaman bulamadığınız mı yakınıyorsunuz? Zamanı iyi programlayamadığınız için işleriniz içinden çıkılmaz bir hal mi alıyor? Cevabınız kesin bir evet ise, zamanınızı etkin bir şekilde yönetemiyorsunuz demektir.

Eşsiz bir kaynak olan zamanı nasıl harcayacağımıza kendimiz karar veririz. Tıpkı
öteki kaynaklar gibi zaman da çok etkili biçimde değerlendirilebilir veya boşa harcanabilir.

Basit soruları sormaktan çekinmek
Başkalarına sorumluluk vermemek
Biliyormuş gibi davranmak
Birkaç işi birden yapmaya çalışmak
Boş işleri önlemeyi göz ardı etmek
Boş işlerin peşinden koşmak, önemsiz işleri önce yapmak
Dağınık masa (dağıtmamak), düzensiz çalışma ve düzensiz ortam
Dinlenme saatlerinin düzensizliği

Yazar ve danışman Peter Drucker şu gözlemde bulunuyor: Zaman en az bulunan kaynaktır. Eğer doğru yönetilmiyorsa, hiçbir şey yönetilmiş sayılmaz. Zamanın yönetimi konusu neden ihmal ediliyor? Çünkü bütün kaynaklar arasında en az
anlaşılan ve en kötü yönetileni zamandır. Aslında burada önemli olan konu ne kadar zamanımız olduğu değil. Sorun elimizdeki süre içerisinde neler yaptığımız ve zamanı ne kadar doğru kullandığımız.

Aslında pek çok zaman tuzağı insanın kendisinden kaynaklanır. Kendinize bazı sorular sorduğunuzda aslında bazı zaman tuzaklarını kendinizin yarattığını göreceksiniz. Zaman tuzaklarından hangilerine siz neden oluyorsunuz? Hangilerini
başkaları, dış kaynaklar dış kaynaklar oluşturuyor? Bu dış kaynaklardan hangileri kontrol altına alınabilir, hangilerini ortadan kaldırabilirsiniz? Bu soruların cevap alternatiflerini Martin Scoot zaman Yönetimi isimli kitabında sizlere sunuyor. İşte çalışma yaşamındaki zaman tuzaklardan birkaçı:
Dış ortamlara fazla açık olmak
(Korku yüzünden) Erteleme (yapamama, zevk almama, bilmeme, başaramama)
Gereğinden fazla kırtasiye ile uğraşmak
Gündemsiz, programsız toplantılar
Günlük ayrıntılara boğulmak
Hayır diyememek
İşleri ucu ucuna yetecek şekilde planlamak
İşleri yarım bırakmak
Kolay ve tanıdık işleri hep son ana saklamak
Konsantrasyon eksikliği
Müzik eşliğinde çalışmak
Telefon görüşmeleri (gereğinden uzun/kişisel/boş yere uzatmak/not almamak)
Tutamayacağımız sözler vermek
Unutmak / Ajanda tutmamak