Sizin kişiliğiniz hangisine uyuyor?

Kişilik, doğuştan gelen özelliklerimizle sonraları toplum içerisinde edindiğimiz özelliklerimizin, alışkanlıklarımızın toplamından oluşuyor. Doğuştan gelen özelliklerin değiştirilmesi güç olsa da çevreden kazanılan özellikler kişinin içinde bulunduğu çevreye göre farklılık gösteriyor.

Kalp damar cerrahı olan Friedman ve Rosenman, San Francisco Kalp Damar Araştırmaları Kurumu''nda yürüttükleri A tipi davranış biçiminde bulunan insanlar, kişilik özelliklerinden dolayı yetki
devretmezler, ekip çalışmasına inanmazlar, her şeyi ben yaparım düşüncesindedirler ve özel merakları yoktur. Ayrıca sosyal ilişkileri iş
arkadaşlarıyla sınırlıdır.

B tipi davranış biçiminde bulunan insanlar, ekip çalışmasına önem verir, yetki devrine inanır ve sosyal ilişkileri çok kuvvetlidir.

çalışmalar sonucunda, hangi kişilik özelliklerinin strese ve onun zararlarına
yakın olduklarını araştırmaya yönelmişler. Bu araştırmada insan davranışlarını A ve B tipi olmak üzere iki tipe ayırmışlar.

A tipi davranış biçimine sahip kişilerde gözlenen belli başlı özellikler şöyle: A tipi davranış biçimini benimsemiş bir kişinin kesin bir konuşma biçimi vardır. Bu kimseler konuşmalarını belirli bir notkaya yönelik sürdürür ve bazı
kelimeleri vurgular, sık ve kuvvetli jestlerle konuşur. Cümleler arasında kuvvetli nefes aralıkları bulunur. A tipi davranış biçimine sahip kimseler, kendileri ve başkaları için yüksek bir beklenti düzeyleri koyar ve bunun
gerçekleşmemesi durumunda kuvvetli bir rahatsızlık duyarlar. Bu kimseler başarıların az ve kısa bir mutluluk verdiği, harekete yönelik insanlardır.

A tipi davranış biçimi içindeki birey, kendisi ve başkalarıyla sürekli bir yarış içindedir. Zaptetmek için gösterdikleri gayrete rağmen, düşmanlık, öfke duygu ve davranışları kolayca ortaya çıkartılabilir. Bu kimseler devamlı olarak daralan bir zamanda, her an daha fazlasına ulaşmanın gayreti içindedir. Çoğunlukla
kendisiyle meşgul ve ben merkezcidir. Bu kimseler büyük çoğunlukla, hayatın diğer cephelerini ve ailelerini ihmal edecek ölçüde kendilerini işlerine verirler. Bu tip davranış biçimi bulunan kişiler, A tipinin karşıt davranışlarını sergiler. Bu davranış biçiminin özellikleri ise şöyledir:

Rekabet duyguları gelişmiş değildir

Sakin ve yavaş yapıdadırlar

Hayatları ve işleri konusunda çok rahattırlar

Planlamaya önem verirler

Onlar için nicelik değil nitelik önemlidir

İyi dinleyicidirler

Çok düşünür ve geç karar verirler

Kişiler genelde ya A ya da B tipi davranış biçimlerinden birini göstermezler. Hem A hem de B tipi davranışın özellikleri kişide birlikte bulunabilir. Burada ayırt edici unsur A tipi davranış biçiminin şiddetidir