Yöneticinizi takdir ediyor musunuz?


Yöneticiniz tarafından sürekli motive ediliyorsunuz, peki ya siz onu takdir ediyor musunuz?

dünyasında kişisel ve kurumsal performansı artırmaya yönelik eğitimlerde çalışanın motivasyonu konusu üzerinde önemle durulur. Çalışanın moral ve motivasyonunun yüksek olmasının işletmenin performansını olumlu etkileyeceği hemen herkes tarafından kabul edilir. Gerçekten iş tatminini sağlayan insanlar daha üretken, yaratıcı ve özverili olurlar. Bu nedenle yönetici eğitimlerinde katılımcılar, kendilerine bağlı çalışanların motivasyonunu artırmak için parasal özendiricileri kullanmaları, motive edici ortam yaratmak için yönetim tarzlarını geliştirmeleri önerilir.

Bu konular yöneticilere anlatıldığında çoğu kez onların tepkisi "peki bizim motivasyonumuzu kim sağlayacak" şeklinde bir sorudur. Bu soruya eğiticiler de çoğu kez içsel motivasyondan ya da patronların ilgi ve anlayışından söz ederek cevap verirler. Bu cevap çoğunlukla yöneticileri tatmin etmez. Ancak söyleyecek başka bir şey de bulamazlar.

Oysa yöneticilerin, açıkça söyleyemeseler de en çok bekledikleri takdir yönettikleri insanlardan gelecek olan olumlu geribildirimlerdir. Yöneticiler bilgi ve deneyim birikimlerinin, karar alma, sorun çözme becerilerinin, cesaret ve özverilerinin ve elde ettikleri sonuçların çalışanlar tarafından fark edilmesini, tebrik ve takdir edilmesini beklerler. Yöneticiler genellikle, çalışanlarının sorumluluklarını taşıdıklarını, başarılarını kolaylaştırdıklarını, iş tatminlerini ve performanslarını iyileştirdiklerini düşünürler. Şüphesiz bütün bu yaptıklarının kendi iş tatminleri ve performanslarını artırdığını da bilirler. Ancak, çalışanlarının da kıymet bilmesini, harcanan fiziksel ve zihinsel emeğin değerini anlamasını isterler. Değer bilmeyen insanlarla çalışmak istemezler.

Bazı çalışanlar, nedense, yöneticinin işinin ne kadar zor, sorumluluklarının ne kadar ağır olduğunun farkında değillerdir. İşin yükünü, zorluğunu kendilerinin taşıdığını, yöneticinin ise masa başında “ahkâm kestiğini” düşünürler. Onlara göre yönetici, işi de insan ilişkilerini de bilmeyen, çalışanların neler yaşadığını görmeyen bir kişidir. Hep tutarsız davranmakta, ayrımcılık yapmakta, yanlış kararlar vermekte, insanları ezmekten, üzmekten zevk almaktadır.


Bazı çalışanlar, yöneticilerinin "eski kafalı" olduğunu, iş yönetmeyi bilmediğini, soyadı tuttuğu ya da "patronun adamı" olduğu için orada bulunduğunu düşünürler. Yöneticileri eleştirmek, olumsuzluklardan onları suçlamak, dedikodularını yapmak, bütün kararlarına gizli ya da açık bir şekilde direnmek bu kişilerin adeta zevk aldıkları bir iş yaşamı tarzıdır.

Bazı çalışanlar ise yöneticilerini takdir etseler de bunu açıkça ifade etmekten çekinirler. Bunun gerek yönetici gerek diğer çalışanlar tarafından yanlış anlaşılacağından, farklı yorumlanacağından korkarlar. Yöneticilerini takdir ve tebrik etmelerinin ona yaranmak, gözüne girmek ya da bir çıkar sağlamak için gösterilen bir çaba olarak algılanacağından endişe duyarlar.

Yöneticiyi takdir etmek, her zaman, odasına gidip ona iltifat etmek ya da bir toplantıda ayağa kalkıp ona övgüler yağdırmak değildir. Dahası, şirket bülteninde, duyuru panosunda, web sitesinde, şiirler yazmak, methiyeler düzmek hiç değildir. Bunlar zorlamalı, göstermelik, politik ilgilerdir. Bazen de bazı yöneticiler tarafından yönlendirilmiş, bir yerlere mesaj iletmeye çalışan, gerçek niyeti çoğunlukla bilinen girişimlerdir. Bu davranışları gösterenlerin ikiyüzlülükleri, dürüst ve açık olmadıkları kısa sürede anlaşılacaktır.

Yöneticinin gerçekten takdir edilmesi; onun kararlarını benimseme, görüş ve fikirlerine saygı duyma, projelerine destek verme ve kişisel sorumluluklar alarak onun işini kolaylaştırmaktır. Çalışanlar hangi kademede olursa olsun unutmamalıdırlar ki bir gün kendileri de üst pozisyonlara çıkacaklar ve yöneticilik sorumluluklarını alacaklardır. Bugün kendilerinin yöneticileri için düşündükleri ve söylediklerinin yarın kendileri için söylenmesini ya da düşünülmesini istemiyorlarsa biraz daha anlayış göstermeli ve yöneticilerini yalnızca eleştirmeyi, suçlamayı bırakıp takdir etmeyi de öğrenmelidirler.