İyi bir iş planı size başarılı bir girişimin ilk kapılarını açacaktır. Öncellikle sahip olanız gerek şey yüksek motivasyon. İş fikriniz, planınız ne kadar iyi olursa olsun motivasyonunuz zayıfsa, yapacağınız işe güvenmiyorsanız ilk kapıları kendi ellerinizle kapatmışsınız demektir. İkinci sahip olmanız gereken düne göre değil yarına göre şekillenmiş iyi bir iş fikri. Bu fikri çevrenizi gözlemleyerek, kendi bilgi ve tecrübelerinizi kullanarak, patent enstitüsü yardımı ile veya KOSGEB kanalı ile şekillendirebilirsiniz. Ama iyi bir fikir tek başına hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan onu iyi bir iş planı ile yoğurup somutlaştırmaktır.

İş Planı

İş planı genel olarak girişimcinin, iş kurma sürecinde "hangi hedefler için" "neleri" "nasıl" ve "ne zaman" yapacağını belirlemesidir. İlk evresi bu oluşturduğunuz iş fikrinin yapılabilirlik araştırmasıdır. Yani iş fikrinin piyasadaki arz - talep ve rekabet ilişkileri içindeki yeri, müşteri kitlesi, ürün ve hizmet özellikleri, işletmenin ihtiyaç duyacağı kuruluş modeli, makine - ekipman ve kapasite gereksinimi, iş gücü gereksinimi, teknik bilgi ve beceriler, finansman gereksinimi gibi konular araştırılmalıdır.

Araştırma sonucunda eğer fikrin geçerli olduğuna kanaat getirilirse iş planı kurulmaya başlanılmalıdır. İş planı bir proje dökümanı şeklinde ve mümkün olduğunca açık olmalıdır. Her türlü zayıf ve kuvvetli yön, piyasadaki fırsatlar ve tehditler objektif olarak plana yansıtılmalı ve bu analizler kesinlikle göz ardı edilmemelidir. (Bu analize SWOT Analizi adı verilmektedir – strengths, weaknesses, opportunities, threats)

Bu analizin yapılma amacı girişimcinin önünü görmesini kolaylaştırarak; çıkabilecek sorunları, aksaklıkları asgari düzeye indirmek ve bunların çözümlerini önceden geliştirmektir. Eğer iş fikrinizin bir yatırımcıya ihtiyacı varsa bu durumda iş planınızda yatırımcının ilgisini çekecek bölümler eklemeyi (örneğin girişte projenin ayrıntılı bir özetini sunmak veya profesyonel bir sunum şansınızı artırmanıza yardımcı olacaktır) unutmamalısınız.

İş Planı Oluşturmanın Anahtar Noktaları

1. Profesyonel Özet
2. İş Fikri veya Kuracağınız Şirketin Değerlendirmesi
3. Şirket Stratejilerinin Belirlenmesi
4. Piyasa Analizi
5. Müşteri ve Rekabet Analizi
6. Mali Analizler

İş planınıza girişim fikrinizi ve planınızın özetini anlatarak başlayabilirsiniz. Bu anlatım mümkün olduğunca açık fakat detaylı olmalıdır. Şirket kurulacaksa çeşidi, çalışma şekli (örneğin ev ofis, online), sektörü, fikrin SWOT analizi sonuçları gibi veriler içermelidir. Eğer iş planınız için yatırımcı arıyorsanız ve eğer bu planı yatırımcılar için hazırladıysanız ilgili bölümde fikrinizi neden bu yatırımcıya sunduğunuzdan ve bu planın yatırımcı şirkete sağlayacağı avantajlardan da bahsedebilirsiniz.

Dünyaya baktığımızda şu sıralar iki kavramdan sıkça söz edildiğini görmekteyiz; ev office ve internet üzerinden satış. Ev ofisler, daha çok organizasyon, danışmanlık ve bilişim alanında görülmekle beraber ülkemizde henüz fazla kullanılmasa bile dünyada giderek yaygınlaşan bireysel bir iş kurma tarzı haline gelmiştir. Bu yöntemin tercih edilme sebebi evden çalışma imkanı sunduğu için bir ofis için gerekli ilk sermayeye ihtiyaç duyulmuyor olmasıdır. Ama profesyonellik açısından bakıldığında bu tarz firmaların sektörlerinde büyük pay almaları daha zor görünüyor.

Online olarak hizmet veren şirketlerin de çeşitli alanlarda oldukça büyük pay sahibi olduğunu görmekteyiz. Bu durumun örneklerine Türkiye’de de oldukça sık rastlıyoruz. tatilsepeti.com veya yemeksepeti.com bu alanda gösterilebilecek belki de en iyi girişimcilik örnekleri.

İkinci adım olarak şirket politikalarını ve stratejileri anlatabilirsiniz. Kendi yatırımınızla kuracağınız bir iş fikri ise kuracağınız firmanın öncelikle vizyonunu ve misyonunu belirlemeniz gerekmektedir. Daha sonra sizi motive edecek, çok kolay ulaşılabilir olmayan ve gerçekçi hedefler koymalı ve bunları planda belirtmelisiniz. Bu hedefleri kısa, orta ve uzun vadeli hedefler olarak ayırmanız size bazı stratejileri yaratmanızda yol göstereceklerdir.

Firmanızın sunacağı ürün veya hizmetleri, yapılarını, kullanım amaçlarını, hedef kitleyi belirtmeli, bu ürünler için düşünülen pazarlama stratejilerini, satış stratejilerini, yönetim stratejilerini, insan kaynakları politikaları gibi kurumsal stratejileri ve organizasyon şemaları, görev, yetki ve sorumlulukları da detayları ile açıklamanız gerekmektedir. Bu alanda bir yatırımcı ile çalışmak onun deneyimlerinden, piyasa bilgisinden ve piyasadaki imajından yararlanmak size kolaylık sağlayacaktır. Bu süreçlerin planlamasında piyasada faaliyet gösteren danışmanlık şirketleri ile de çalışabilirsiniz. Bu şirketler piyasayı bildiklerinden ve konularında uzman kişilerden meydana geldiklerinden ilk etapta sizde bulunmayacak olan tecrübe ve birikimi planınıza yansıtıp ona daha profesyonel bir içerik kazandırabilirler.