284203 10150275813129182 180936529181 7539133 8219023 a - Kuşlar da bizimle iletişim kuruyor, peki onları anlıyor musunuz?

Kuşun, kendisini nasıl hissettiğinin göstergesi olan bazı davranışları vardır. Bireysel olarak farklılıklar gösterdikleri olsa da bazı genel hareketlerle onlar da bizimle iletişime geçen değerli dostlar. İşte, kuşlar ve onların insanlarla iletişim kurma çabalarında sizlere yardımcı olabilecek bir kaç tüyo...

Mutlu bir kuş; tüneğinde gururla duracak veya tüylerini kabartarak oturacak, daha rahat, gevşemiş görünecek ve çeşitli ahenkli sesler çıkaracaktır. Aynı zamanda duyulabilecek şekilde, yem yiyormuş gibi gagasını gıcırdatacaktır.

Korkmuş bir kuş, yüksek sesle çığlık atacak, tüyleri düzleşecek, gözlerinde, ani kalkışa hazır olduğunu belirten tehlike işaretleri okunacaktır.

Üzgün bir kuş, kanatlarını vücudundan uzakta tutacak ve çoğunlukla gaga açık şekilde sık sık veya zor nefes alacaktır, bazen kısa sürelerle gözlerini kapatacaktır. Bu davranışı gösteren kuş, stres altındadır, mutlu değildir, kendisini bir şey korkutmuştur veya fazla sıcaktır ve bu koşullar altında kusuyor olabilir, başını sürter ve yediklerini vücudundan uzak bir mesafeye çıkarabilir.


216747 10150275813179182 180936529181 7539134 1948871 a - Kuşlar da bizimle iletişim kuruyor, peki onları anlıyor musunuz?

Alarm çağrısı, keskin tıslama şeklinde bir 'Tssst tssst' sesidir. Bu, kuşun o an yaptığı işi tamamladığını veya uçmayı bitirdiğini gösteren rahatlama işareti de olabilir. Kuşun; uzanamadığı, ulaşamadığı bir mesafedeki şeyi işaret etmekte kullandığı yararlı bir iletişimin yoludur.


252133 10150275813244182 180936529181 7539136 3156980 a - Kuşlar da bizimle iletişim kuruyor, peki onları anlıyor musunuz?Mesela muhabbet kuşları, kendini savunmak için ısırırlar. Bu, kuşun, eğlenme amaçlı olarak yaptığı oyun gagalamasının aksine, kendisine sıkıntı verilmesini istemediği için sert bir ısırıktır. Dişiler, çok sert ısırır ve kanatmaları alışılmamış bir olay değildir.
Kızdırılarak hiçbir şey elde edilemeyeceğinden kuş sert bir şekilde ısırmaya kalktığında geri çekilmek en iyi fikirdir ve o, evcilleştirme veya eğitim çalışmalarınızda bu davranışınızı dikkate alacaktır.

Tek kuşlarda, sahibine ya da bir nesneye kuvvetle bağlandıkları ilişkilerde sevgi göstergesi olarak, gözler, iğne başı kadar küçülecek ve küçücük siyah bir noktayla beyaz büyük bir halka (iris halkası olan kuşlarda) şeklinde görülecektir.

Papağangillerin beden dili ise biraz daha farklılık gösterebiliyor.285039 10150275813389182 180936529181 7539139 7325832 a - Kuşlar da bizimle iletişim kuruyor, peki onları anlıyor musunuz?


Mesela,
- Her iki ayağı da yukarıda iken gagası ile asılarak aşağı sallanmak: Aşağı inmek istiyor.
- Baş indirilmiş, kanatlar yarım kaldırılmış, tüyler kabartılmış, ileriye veya yukarıya uzatılmış: Ele alınmak istiyor.

- Kafesin tavanına bir veya iki ayakla ya da gaga ile asılmak olan: Oynuyor.
- Uçma tahtasında, tünekte iki adım geri çekilmek, hafifçe popoyu eğmek: Dışkılama hazırlığı! (Her durumda hatta uçarken de dışkılayabilirler)
- Tüneğe sıkıca tutunarak geriye kaykılma: Korkuyor, tedirgin.Parlayan veya sabitlenen gözler ne anlama geliyor?


284220 10150275813299182 180936529181 7539137 4337857 a - Kuşlar da bizimle iletişim kuruyor, peki onları anlıyor musunuz?Sabitlenen gözlerin değerlendirilebilmesi için kuşun içinde bulunduğu koşullar ve vücut pozisyonu dikkate alınmalıdır. Gözlerin sabirlenmesi şu anlamları taşıyabilir:
- Heyecanlanma, bir obje ile çok ilgilenme
- Öfke, korku veya yaklaşan saldırı


Gevezelik, cırıldama

Yumuşak tondaki cıvıldamalar, memnuniyetin bir işareti veya konuşmayı öğrenme çalışmaları olabilir.
Yüksek sesli bağırtılar tehlike savmak için olabilir.Dil tıkırtısı

Kendini eğlendiriyor olabilir veya okşanmak, ele alınmak anlamı taşıyabilir.Hırlama, homurdanma:

Hırlama, saldırgan bir sestir. Bir şey kuşu tehdit ediyor veya sıkıntı veriyordur. Kuşu rahatsız eden bu obje ya da varlık uzaklaştırılmalıdır. Homurdanan kuşlar tutulmamalıdır, ısırmaları mümkündür.


198686 10150275813464182 180936529181 7539140 6136443 a - Kuşlar da bizimle iletişim kuruyor, peki onları anlıyor musunuz?

Gagayı gıcırdatmak ise kuşlarda genellikle memnuniyet işaretidir.Yine gagayı tıkırdama, genellikle cockatieller ve Avustralya papağanlarında görülmekle birlikte, tehdit edici bir davranış değildir. Kuş, sahibini karşılamakta veya bir şeyi onaylamaktadır. Amma, eğer bir defa tıklarsa ve gözleri sabitlenirse, dikkatli olmak gerekebilir. Eğer, diğer taraftan, kuş, birkaç kez seri halde tıkırdarsa, kuşun ele alınmak istemediği anlamında uyarı olduğunu düşünmekte yarar var.
Ve bir kaç önemli ipucu daha...

Gaga yerde , boyun tüyleri kabartılmış: Kaşınmak istemektedir.
Tam ısırılmadan gagalanmak: Size doğru uzanarak ısıracakmış gibi yapmak ve imkan bulursa tekrarlamak şeklinde fiziksel bir temas olacak ancak acı vermeyecektir. Sonraki adım ise acı veren bir ısırık olacaktır. Kuş, sinirlenmiştir. "Ben, onu istemiyorum" diye sizi uyarıyordur.


226183 10150275813569182 180936529181 7539143 2007711 a - Kuşlar da bizimle iletişim kuruyor, peki onları anlıyor musunuz?

Hafif, hafif, hafif, hızlı ısırıklar: Kuş "Şimdi beni rahatsız etme" demektedir. Bu hareket, sahibi için tehlike işareti olmamalıdır. Kuş, sizin 30 saniye sonra ne yapmanızı istediğini belli eder.
Kusma: İnanılır gibi değil ama kuilarda bunun anlamı özellikle eşlerini çok önemseyen papağangillerde, eşe yakınlık işaretidir. Eşe sevgi ve şefkat sunulması, karşı cinsin etkilenmesi için yapılmaktadır. Ancak diğer kusma nedenlerinin de bilinmesi için site kütüphanemizdeki kusma başlığının da mutlaka incelenmesi gerekmektedir.
Gaga dokundurmak, gagalamak: Araştırma yapıyor...
Tüneğe ileri geri gaga sürmek: Yüzünü temizliyor...
Oyuncaklarına hızlı vurmak: Enerjiyle dolu ve kendisini çok iyi hissediyor.

Gelelim ayak ve bacaklara. Kuşlar için ayaklar iletişimde çok önemli bir yer tutuyor.


223622 10150275813494182 180936529181 7539141 7316774 a - Kuşlar da bizimle iletişim kuruyor, peki onları anlıyor musunuz?


Mesela,
Düzgün durarak, sahibine hareketsiz şekilde bakması: Ele alınmak için hazırdır. Şu anlamdadır "Bakman için seni bekliyorum, yoksa sana kızabilirim".
Tünekte ileri geri yürümek: Sabırsızlıkla dışarı çıkarılmayı, ele alınmayı beklemek.
Her iki ayakla parmağa sıkıca tutunmak: Sana tam güvenmiyorum ya da beni götüreceğin yer hakkında bilgim yok.
Bir ayak üzerinde durmak: "Rahatım, keyfim de yerinde..."
Bir ayak üzerinde durma ve tüylerin kabartılması: Rahat, mutlu, memnun.
Başını alta sokarak bir ayak üzerinde durmak: Tüylerini temizliyor
Bir ayakta dururken gagasını bileme: Yorulmuştur.
Bir ayak üzerinde dururken, hafif kabarmış, gözler cam gibi: Kısmen uykudadır.
Kafes altını kazımak: Afrika gri papağanları için tipiktir. Genelde kafesten dışarı çıkmak için izin verilmesi isteğidir. Bu davranışını alışkanlık haline getirmemesi için yerine getirmek istemeyebilirsiniz.

Ayak vurma, tıklatma: Tehdit edildiğini hisseden bazı papağanlar, bölgesinin üzerindeki egemenliğinin işareti olarak onların ayaklarını yere vururlar.

185330 10150275816004182 180936529181 7539159 4138688 a - Kuşlar da bizimle iletişim kuruyor, peki onları anlıyor musunuz?Kuşlar için ayaklar kadar tüyler de iletişim için kullanılan önemli bir araç.

Karışık/kabarık tüyler:

Tüylerini düzeltirken; üşüdüklerinde; gerginliklerini hafifletmek istediklerinde; hasta olduklarında karışır, kabarırlar. Özellikle, tüyler, kabarık kalırsa veteriner hekimce görülmelidir.
İlgi gördüğünde tüylerini düzeltmesi ya da enselerini okşadığınızda tüylerini düzeltmeleri ise "Sana teşekkür ederim. Senin için ben de daha bakımlı olacağım" anlamı taşır.
Ancak parmağınıza aldığınızda sıkıca tutunuyor ve tüylerini sıklaştırıyorsa bilin ki korkuyor ve teredütleri var...
Tüylerle ilgili birkaç ipucu daha vermek gerekirse:
Sorguç kaldırıldığında: Heyecanlanmıştır.
Sorguç (alın/baş üstü tüyleri) aşırı kabardığında: Korku veya aşırı heyacan. Bir uyarı düşünülmelidir.
Sünme ve tıslama ile birlikte düz sorguç: Saldırgandır veya bir şey tarafından ürkütülmüş, korkutulmuştur.
Yüz ve boyun tüylerini kabartmak: Başı büyük görünür, huzurlu memnuniyeti gösterir. Mutludur.
Kuyruk sallama: Eğlence için hazırım!
Kuyruk sallanması (aşağı yukarı): Genellikle yorucu faaliyetten sonradır. Nefesini düzenlemesine yarar. Gene de, kuşun kuyruğu, faaliyet olmadan aşağı yukarı sallanıyorsa, solunum sıkıntısı/hastalığının işareti olabilir.
Kuyruk yellemesi: Kuyruk tüylerini yellemek, yelpaze şeklinde açmak, çoğunlukla saldırganlık ve öfke göstergesi olarak diğer davranışlara eşlik eder. Kuyruk tüylerini yaymak, kuşun kuvvet ve canlılığını da gösterir.

Ve tabii ki kanatlar. Onları uçuran, özgürlüğün simgesi kanatlar da iletişim aracı olabiliyorlar.


223114 10150275813534182 180936529181 7539142 674972 a - Kuşlar da bizimle iletişim kuruyor, peki onları anlıyor musunuz?


Örnekse,
Kanat çırpmak: Çırpma, kanat alıştırması olarak kullanıldığı gibi sizin dikkatinizi çekmek için de yapılmaktadır.
Fiske vurmak uç: Öfke veya acıyı gösterebilir. Ayrıca tüylerini düzeltmesi, ayarlamasının bir yoludur.
Omuzlarını kaldırarak ve baş sallanması ile eşlik edilirse, ısrarla dikkat çekmeye çalıştığını veya anne mamasına muhtaç yavru kuşlarda olduğu gibi beslenme isteğini ifade edebilir.
Kanat düşmesi, sarkması: Özellikle yavrularda ve genç kuşlarda normal ama daha yaşlı kuşlarda sarkma hastalığın bir işareti olabilir.
Kanat seğirmesi: Gerçek, açık bir gösterge değildir, çoğu kez kuş ele alındığında hissedilir. Kanat ve vücut arasında hava dolaşımı sağlamak için, kanatlar, vücuttan uzaklaştırılır. Kanatlar, kaldırır ve ani hareketle eski normal konumuna getirilir. Kuşlar, aşırı derecede mutlu olduğu zaman da yaparlar.
Arkaya döndürüp kanadının altında soktu: Uyuyor.
Aşağıya eğdi ve 90 derece döndürdü: İstediği bir şeye bakıyor.
Aşağı düşürdü, bir veya iki kanadı tümüyle açık, ağzı açık, baş gidebileceği yöne doğru uzatılmış: Büyük gerinme ve esneme pozisyonu.
Bu arada bir kuş, size başını başını aşağı yukarı sallıyor ve kusuyorsa, "Seni seviyorum" diyordur! Başını alçaltıyor ve eğiliyorsa sizi selamlıyordur...

Kaynak: petarkadaş

223606 10150275815949182 180936529181 7539157 1767653 n - Kuşlar da bizimle iletişim kuruyor, peki onları anlıyor musunuz?