27u57 - Boz alamecek

Boz alamecek (Carduelis obsoletus), güney Avrasya'da bulunan büyük ve kahverengi bir alamecek türü.

Özellikler :

Kuşun kanat açıklığı ortalama 26 cm'dir. Kalın, siyah bir gagası, siyah ve beyaz tüyleri ve her kanadının üzerinde pembemsi bir çizgi bulunur. Dişiler erkelerden daha soluk renklerdedir.

Yayılış:

Kuş, suyun bulunduğu kurak alanlarda bulunduğu gibi, alçak dağlar, dağ etekleri ve ekili vadilerde de bulunabilir. Bu tür, yöre haricinde göç etmez, köy yerleşimlerine yakın olarak bulunur. İyi sulanmış meyve bahçeleri bu kuşlar için iyi birer yaşam ortamı oluştururlar. Kalabalık sürüler halinde veya diğer ispinozlarla beraber beslenirken görülebilirler.

Yaşam şekli:

Tohumlarla ve bulursa böceklerle beslenir. Yuva, baharda ve genellikle meyve ağaçları içinde oluşturulur. Dişiler, 4 ila 6 arasında soluk yeşil renkli ve belirsiz benekli yumurta bırakır ve üzerinde kuluçkaya yatarlar.

Taksonomi:

Zamora (2006), yaptığı incelemelerde, bu türün floryalara daha yakın olduğunu bulmuştur. DNA sekans analizlerine göre, muhtemelen floryaların atası konumundadır.