ARI KOLİBRİ
(Caiypte helenae)«Arı kolibri», en ufak kolibri olduktan başka, dünya yüzündeki en ufak tüylü yaratıktır. Küba'da yaşayan bu ender tür, Amerika'nın doğusundaki çok daha iri lâl - gerdanlı kolibri'nin akrabasıdır. Adını ufaklığından ve uçuş esnasındaki genel görünüşünden almıştır. Aslında 5 - 6 santimlik tüm uzunluğu bir arıya göre fazladır, fakat bunun yandan fazlasının gaga ve kuyruk olduğu unutulmamalıdır. Türün erkeğinin başının tepesi, gerdanı ve kulaklarındaki uzun tüy kümeleri parlak bir lâl rengindedir, sırtı mavimsi yeşil, kuyruğu daha da mavi, karnı donuk bir gridir. Dişi, erkeğe benzerse de, lâl rengi yerini tepesinde yeşile, gerdanında ise griye bırakır.