TDK top - TDK Sözlükleri

Büyük Türkçe Sözlük
http://tdkterim.gov.tr/bts/

Sesli Türkçe Sözlük:
http://www.tdkterim.gov.tr/seslisozluk/

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü:
http://tdkterim.gov.tr/atasoz/

Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü:

http://tdkterim.gov.tr/

Türk Lehçeleri Sözlüğü:
http://www.tdk.org.tr/lehceler/

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü:
http://tdkterim.gov.tr/ttas/

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü:
http://tdkterim.gov.tr/bati/

Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü:
http://tdk.org.tr/esveyakin/

Kişi Adları Sözlüğü:
http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/AdAra...F5B4755D05B9EB

Ekonometri Terimleri Sözlüğü:
http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/dg.as...SIM=tdkets.exe

Güzel Türkçemizi koruyalım ve iyi kullanalım..