1. Border Collie
2. Kaniş
3. Alman Çoban Köpeği
4. Golden Retriever
5. DOBERMANN
5. Shetland Sheep Dog
6. Labrador Retriever
7. Papillon
8.Rottweiller
9. Avustralya Çoban Köpeği
10. Pemproke Welsh Corgi
11. Cüce Scauntzer
12. English Springer Spaniel
13. Tervueren
14. Schipperke
15. Collie
16.Alman Kurzzhaar
17.Flat Coated Retriever
18. English Cocker Spaniel
19. Orta Boy Snautzer
20.Brittany Spaniel
21. Cocker Spaniel
22. Weimaran
23. Malinois
24. Fino
25. Irısh Waterspaniel
26. Vizsla
27. Cardigan Welsh Corgi
28. Cheapeake Bay
29. Retriever Puli
30.Yorkshire Terrier.
31.Dev Snautzer
32. Portuguese Waterdog
33. Airdale Terrier
34.Border Terrier
35.Briard
36. Welsh Springer Spaniel
37. Manchester Terrier
38. Samoyed
39. Field Spaniel
40. Newfoundland
41. Avustralya Terrier
42. American Staffordshire Terrier
43. Gordon Setter
44.Bearded Collie
45.Cairn Terrier
46.Kerry Blue Terrier
47.Irısh Setter
48.Norveç Elkhound
49.Affenpinscher
50.Silky Terrier
51.Cüce Pincher
52.English Setter
53.Firavun Köpeği
54.Clımber Spaniel
55.Norwich Terrier
56.Dalmaçyalı
57.Soft Coated Wheaten Terrier
58. Bedlington Terrier
59. Curly Coated Retriever
60. Irısh Wolfshound
61. Kuvasz
62. Saluki
63. Cavalier King Charles Spaniel
64. Alman Drahthaar
65. Coonhound
66. American Water Spaniel
67. Sibirya Husky
68. English Toy Spaniel
69. Tibet Spaniel
70. English Foxhound
71. Otterhound
72. American Foxhound
73. Greyhound
74. West Highland White Terrier
75. Boxer
76. Danua
77. Dakel
78. Staffordshire Bull Terrier
79. Malamut
80. Whippet
81. Shar-Pei
82. Drathaar Foxterrier
83. Rhodesian Rigaback
84. Welsh Terrier
85. Boston Terrier
86. Akita-Inu
87. Skye Terrier
88. Norfolk Terrier
89. Sealyham Terrier
90. Mops
91. French Buldog
92. Griffon Burxellois
93. Maltes
94. English Rundoh
95. Chinese Creatested
96. Dandie Dinmont Terrier
97. Tibet Terrier
98. Lakeland Terrier.
99. Old English Sheepdog
100. Pyreneen Dog
101. Scotch Terrier
102. St.Bernard
103. Bullterrier
104. Chihuahua
105. Lahasa Apso
106. Bullmastiff
107.Shih-Tzu
108.Basset
109. Mastiff
110. Beagle
111. Pekinese
112. Bloodhound
113. Barsoi
114. Chow-chow
115. Buldog
116. Basenji
117.Afgan Tazısı

Değerlendirme

1'den 10'a
kadar olan sıralamadaki köpek ırkları çalışma ve itaat zekası yönünden en zeki olanlardır.Bu ırklara ait çoğu köpekvirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiyeni komutları beş kez tekrarlandıktan sonra anladıklarını belirtecek fazla tekrara gerek kalmadan bu yeni komutları anımsayacaktır.
Sahiplerininin verdiği komutu % 95 veya daha yüksek oranda uyacaklardır.Zekanın bu boyutunda gerçekten de bir numaralar ve deneyimsiz eğiticilerle bile işlerini iyi yapacaklardır.


11'den 27'ye
kadar olan sıralamadakilervirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesimükemmel çalışma köpekleridir.Basit komutların öğrenebilmesi için 5 ile 15 tekrar yeterli olacaktır.Komutlara % 85 oranında itaat edeceklervirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiancak biraz daha zor komutlarda köpeğin itaat etmesi zorlaşabilecektir. Hemen hemen her eğiticivirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesisabırsız ve deneyimsiz olsa bilevirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesibu ırktaki köpeklerle iyi başarılar elde edilebilir.


28'den 56'ya
kadar olan sıralamadaki köpek türlerivirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiyaklaşık 15 tekrardan sonra komutu kavradıklarını belli etselerde virgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesinispeten iyi bir performans elde etmek için yine de 15-20 tekrar gerkecektir.Genelde % 70 oranında komuta itaat ederlervirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiama çoğu zaman komut ile tepki arasında belirgin bir gecikme söz konusudur.Sahipleri ile aralarındaki mesafe arttıkçavirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesikomuta tepki gösterme oranları düşervirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesihatta bazen hiç itaat etmemeleri de mümkündür.Kararlı olmayan ve deneyimsiz eğiticiler veya sabırsız ve kaba davranışvirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesibu köpeklerin performansını büyük ölçüde etkiler.


57'den 86'ya
kadar olan sıralamadakilervirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiortalama bir çalışma ve itaat zekasına sahiptir.Öğrenme süresinde ancak 15-20 tekrardan sonra işi kavramaya başlarlarvirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiama doğrudürüst bir performans için 25-40 tekrar gerekli olacaktır.Bu köpeklere çalışmaları için gerekli zaman verilirse.ne yapmaları gerektiğini de iyi bir şekilde hatırlayacaklardır.% 50 oranında komuta itaat ederlervirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiama güvenirliliği büyük oranda çalışmaların tekrarına bağlıdır.Tepki göstermeleride çok üzün süre alabilir.Bunun dışında bu köpekler sahipleri ile olan mesafeden büyük ölçüde etkilenirler.Sahibi yakında isevirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiköpeğin itaat etme olasılığı daha yüksektirvirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesimesafe arttıkça köpeğin güvenirliği git gide daha da az olur.Eğitimperformans kalitesini çok büyük bir ölçüde etkiler.İyi eğiticilervirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesibu köpeklerin en başarılı türler gibi görünmesini sağlıyabilir ama sabırsız veya beceriksizce davranan birisivirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesibu köpekleri düpedüz ziyan edebilir.


87'den 106'ya
kadar olan sıralamadaki köpek türlerinin çalışma ve itaat zekasını ancak kısıtlı olarak değerlendirebiliriz.Yeni bir komutu kavramak için en küçük bir kıvılcım için 25 takrar doğrudürüst bir performans elde etmek için ise 40-80 tekrar gerekebilir.Yine de yeni alışkanlıklar pek kalıcı olmayabilir.Sürekli çalışma için bu sık sık olanak verilmez isevirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiöğrendiklerini unutmuş olabilirler.Ortalama düzeydeki bir eğitim sonucunda bu köpekler ancak % 30 oranında itaat edeceklerdir.O zaman bile sahipleri yakınındayken başarı gösterirler.Bu köpeklerin dikkati sanki hep başka yerdedir ve keyifleri istediği zaman itaat ettiklerini düşünürsünüz.Bu köpeklerin sahipleri çoğu zaman bağırmak zorundadırvirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiçünküköpek uzakta ise çoğu zaman hiç tepki almazlar.İlk kez köpek sahibi olmak isteyen bir kişi için bu köpekler hiç de uygun değildir.Deneyimli ve zamanı bol olanvirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesikesin ama şefkatli bir şekilde köpekle çalışan bir eğiticivirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesibu köpeklerin güvenilir bir şeklide itaat etmelerini sağlamak için çok çaba göstermek zorundadır.


107'den 117'ye kadar olanlarvirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesien zor olarak değerlendirilebilir.En düşük çalışma ve itaat zekasını göstermektedirler.Temel itaat eğitimindevirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesikendilerinden ne beklendiğine dair en ufak bir anlayış elde edebilmeleri için 30-40 tekrara gereksinim duyarlar.Bu köpeklerde belirli oranda bir güvenirlik elde etmek için 100'ün üzerinde tekrarrınir gerektiği durumlar hiç de olağandışı değildir.Yine de köpeklerin performansı ağır ve düzensizdir.Çalışmalar sürekli olarak yenilenmelidirvirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiaksi takdirde her şey unutulur.İtaat oranı % 25'in altındadır ve tepki göstermeleri de oldukça yavaştır.Ortalama düzeydeki eğiticivirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesitürlerle çalışmaktan kısa sürede usanacaktırvirgulll - Köpeklerin Irklarına Göre IQ Seviyesiama yetenekli eğiticiler bile bu köpeklerle çalıştıklarında kendi yetenekleri konusunda şüpheye düşebilirler.