GÜNLÜK AT BAKIMI

Atlardan istediğimiz verimi almak istiyorsak onları sağlıklı ve bakımlı tutmalıyız. Bunun için de günlük bakım gerekmektedir. Atın düzenli ve doğru olarak çalışması ve sağlık açısından her gün aynı saatte ziyaret edilmesi, beslenmesi, çalıştırılması gerekir. Bazı ufak problemler uzman binici tarafından çözümlense de diğerleri için veteriner gerekmektedir. Erken başlayan tedavi iyileşme şansını arttırır. Düzenli nal çakılması ve kontrolü at bakımının en önemli kısmıdır.

"Ayak yoksa, at da yoktur." özdeyişi çok doğrudur. Atın hem sağlığını hem kondüsyonunu koruması açısından diğer tüm sporcularda olduğu gibi günlük çalışmaya ihtiyacı vardır. Atın formda olması için egzersize bağlı olarak beslenme de önemlidir. Açık alanda padokta tutulan bir at sağlıklı kalması için gerekli egzersizi yapma şansına sahiptir.İstediği zaman özgürce dolaşabilmesi atın doğal hayatının bir parçası olduğu için padoklar büyük olursa at da doğal çevresine o kadar yakın olur. Ancak tamamen otla beslenen at formda olmayacaktır. Ahırda tutulan atın beslenmesi kontrol dahilinde olduğu için ve kendinden beklenen işi yapabilmesi için formunu koruması sağlanabilir. Ancak ahırdaki atın mutlu olabilmesi için günlük iyi bir egzersiz sağlanmalıdır. Eğer mümkünse her at günlük egzersiz dışında günlerinin bir kısmını açıkta çayırda geçirmelidir. Ancak formdaki atların kendilerine zarar vermemeleri için güvenli çitlerle çevrili padoklar önemlidir. Eğer herhangi bir nedenden dolayı (kötü hava şartı gibi) ata rutin egzersiz yaptırılamıyorsa onun her gün belli bir süre dışarı bırakılması gerekmektedir. Egzersize diğer bir alternatif ise atı lonjda çalıştırmaktır. Ata binmeden ya da çalıştırmadan evvel kısa bir tımar yapmak, nallarını kontrol etmek, ata ve yapılacak çalışmaya uygun malzemelerin kontrol edilmesi gerekir.


A- ATLARIN YEMLENMESİNDE GENEL KURALLAR


Atların mideleri beden iriliklerine göre çok küçüktür. Atlarda mide kapasitesi tüm sindirim kananlının % 70.8 ini teşkil eder. Bu nedenle atlar sık sık yemlenmelidir. Libitum (sınırsız) yemleme atlar için çok zararlı ve tehlikelidir.

Yemleme zamanları belirli aralıklarla ve belirli saatlerde yapılmalıdır (en ideali günde 4 kez). İki yemleme arasındaki süre açıldığında veya birkaç gün yem verilmediğinde at, yeme hücum ederek yer. Bu durum timpaniye ya da mide rupturuna (yırtılmasına) neden olabilir. Diğer yemleme kuralları sırası ile şunlardır;


Atlarda ideal yemlemesi sıralaması:1. Su

2. Kuru Ot

3. Dane (kesif) yem şeklinde olmalıdır.Su yemlemeden önce verilmelidir.

Dane (kesif) yemlerden hemen sonra su verilmesi çok sakıncalıdır.

Dane yemlerden hemen sonra verilen su midede bulunan yemi hemen bağırsaklara sevk eder ve atın sindirim sistemine bozar. Bu burum sancılara ve at bağlı ise konstipasyona ( kabızlık ) neden olur.

İşten,idmandan ve koşudan hemen sonra su verilmemelidir. Atın teri kuruduktan sonra ve çok soğuk olmayan su (mümkünse oda sıcaklığında) verilmelidir.

Atlara kaba yemler, dane yemlerden önce verilmelidir. Dane yemlerin midede daha uzun bir süre kalmasını temin etmek için,kaba yemden sonra ata az miktar su verilir. Bu su kaba yemin mideyi terk etmesini kolaylaştırır ve hızlandırır. Bundan sonra dane yem verilir.

Atlara verilen kesif ve kaba yemlerde mantar ve küflenme olmamalıdır. Yemlerin içerisinde küçük taş parçaları ve kum bulunmamalıdır. Bu durumlar sancıya neden olur.

Atlara verilen dane yemlerin (arpa-yulaf) kırılarak veya ezilerek verilmesi, yemlerin sindirilme derecesini ve atın yemden yararlanma gücünü artırır.

Atlar yem değişikliklerine karşı çok hassastırlar.teze ottan kuru ota veya kesif yeme geçişler tedrici olarak yapılmalıdır.

Atlara verilen kesif yem toz halinde ise (atlar kesif yem yemeden önce derin nefes alıp verirler) üst solunum yollarına kaçabilir. Bu sakıncayı önlemek için, kesif yemin üzerine elle hafif su serpilerek ıslatılır. Bu ıslatma işlemi at yem yemeğe başlamadan hemen önce yapılmalıdır. Kesif yemin önceden ıslatılması fermantasyona neden olabilir. Fermente olmuş yemler sancı tehlikesini artırır.

Yemlemeden hemen sonra ata idman yaptırılmamalı, iş hayvanı ise çalıştırılmamalıdır.

Ata yeterli miktarda yem verilmesine karşın, at zayıf ve güçsüz ise, önce iç parazit muayenesi yaptırılmalı ve sonra da dişlerine bakılarak gerekirse premollar ve molar dişler törpülenmelidir.

Her yaş ve cinsiyetteki atların en büyük düşmanı yağlanma ve istirahattır. Bu nedenle atlara yeterince idman yaptırılmalıdır.

Atlara verilecek günlük yem miktarı, atın çalıştırılıp çalıştırılmadığına, eğer çalıştırılıyor ise ağır veya hafif bir işte çalışmasına göre değişir.Ağır bir işte çalışan atlar:

Her 100 kg canlı ağırlığa:

1 kg kaba yem (kuru ot)

1.5 kg kesif yem (Arpa veya yulaf)Hafif bir işte çalışan atlara:

Her 100 kg canlı ağırlığa;

1 kg kaba yem

1 kg kesif yemAt çalıştırılmıyorsa:

Her 100 kg canlı ağırlığa;

1 kg kaba yem

0.5 kg kesif yem verilmelidir.

(Alintidir)