Hazırmama paketlerinin üzerinde yazan "super premium", "sağlıklı ve parlaktüyler için" ya da "karşı konulmaz lezzet" gibi ifadeler her ne kadaretkileyici görünse de, bu tür ifadelerin mamanın kalitesi veya kedimiziçin uygunluğuyla uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Dahası, ilk bakıştabirbirinin aynısı gibi görünen tanımlamalar arasındaki küçücük farklar,gerçekte çok büyük farklara işaret ederler. Paketlerde yer alanyazıların aslında ne vaat ettiğini anlayabilmek için, ayrıntılardagizli olan bu gerçekleri bilmemiz gerekir.


*Flavor (aroma) kuralı: Paketinde "chicken flavor cat food" (tavukaromalı kedi maması) yazan bir mamanın tavuk içermesi zorunluluğuyoktur; yalnızca tespit edilebilir bir oranda aroma içermesigereklidir. Çoğunlukla bu aromayı sağlamak için tavuk yan ürünleri yada tavuk yan ürünleri unu kullanılır. Dolayısıyla tavuk aromalı birmamanın içinde tavuk eti olma olasılığı son derece düşüktür.

*With (ile) kuralı: Paketinde "cat food with chicken" yazan bir mamanıniçinde bulunması gereken tavuk miktarı yalnızca %3'tür. Hatta pakette"cat food with chicken meal" yazıyorsa, içeriğin yüzde 3'ünün tavukdeğil, tavuk yan ürünleri olması yeterlidir.

*Formula ya da dinner kuralı: Paketinde "chicken formula", "chickenentree", "chicken nuggets" ya da "chicken dinner" yazan bir mamanıniçeriğinde yalnızca %25 tavuk bulunma zorunluluğu vardır. Dahası,pakette formula, dinner vs. olarak adı geçen maddenin mamanın birinciiçeriği olma zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla paketinde "chickenformula" ibaresi taşıyan bir mamanın içeriğinde tavuk dışındakihayvansal gıdalar, örneğin balık yan ürünleri, tavuktan daha fazlabulunabilir. Bu nedenle paketin üzerindeki bilgilerden ziyade içerikbilgilerinin sıralamasına bakmak gereklidir. Eğer paketteki ibaredebirden fazla isim yer alıyorsa, örneğin "lamb and rice formula", mamaiçeriğinin %25'inin kuzu eti ve pirinç toplamından oluşması yeterlidir. Burada geçerli olan tek kural, ismi önce geçen maddenin diğerinden daha fazla olmasıdır.

*%95 kuralı: Mamanın üzerinde "chicken cat food", "beef cat food" ya da"tuna cat food" yazabilmesi için mama içeriğinin en az %95'inin (sudahil) sözü geçen besin maddesi olması gereklidir. Eğer isimde birdenfazla besin maddesi belirtiliyorsa, örneğin "chicken and liver catfood" (tavuk ve tavuk ciğeri), bu ikisinin toplamının mamanın en az%95'ini oluşturması gereklidir. Söz konusu kural yalnızca hayvansalgıdalar için geçerli olduğundan mama içeriğindeki tahıl ve sebzeler%95'e dahil değildir. Örneğin paketinde "lamb and rice cat food" (kuzueti ve pirinç) yazan bir mamanın en az %95'ini kuzu eti oluşturmakzorundadır. Bu kurala yalnızca bazı üst kalite konserve mamalaruyabilmektedir.