282121 10150275799109182 180936529181 7539085 423660 a - Köpekleri Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Canis familiaris Köpek
Gelin bilgilerimizi tazeleyelim...

En sadıklarda 1 numara
Başı az uzun, üst çenede üç, alt çenede dört kesici diş bulunur. Ön ayakları beş, arka ayakları dört parmaklıdır. Tırnakları kedi gibi çekilebilme özelliğinden mahrumdur. Sevecen hayvanlardır. En sadık evcil hayvanların başında gelir. Bazı türleri , sahibini korumak uğruna herşeyi yapabilecek sadakattedir. Köpekler çok kesici dişlere sahiptir. Bu dişler sayesinde sahibini ve kendisini koruyabilir.

284867 10150275796089182 180936529181 7539031 6919747 a - Köpekleri Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Boğa gibi tepinmelerinin bir nedeni var
Gündüz ve gece faaldir. Koku alma ve işitme duyuları keskindir. Görme mekanizması, sarı ve mavi renkleri daha iyi algılayabilen yapıdadır. Zeki olduğundan kolayca terbiye edilebilir. Sahibine bağlılığı ile ün yapmıştır. Parmakları üstünde koşar ve iyi yüzer.
Erkek köpekler arka bacaklarından birini kaldırarak idrar bırakırlar. Ağaç kökü, kaya gibi yerlere kokulu olan çişlerini yaparak, bölgelerinin sınırlarını çizerler. Daha sonra, arka ayaklarıyla boğa gibi tepinerek, idrar ve dışkı bıraktığı yere patilerindeki bezde bulunan hormonları bırakır. Bu hormonlar köpeğin cinsiyeti, yaşı, statüsü ve üreme durumu gibi konularda, diğer köpekleri bilgilendirmek içindir.

253197 10150275796624182 180936529181 7539040 8114173 a - Köpekleri Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Her köpek komşu köpeklerin kokulu işaretlerini tanır ve bölgelerine girmekten çekinir. Köpeklerin koku hafızası son derece gelişmiştir ve yeni bir kokuyu aldıktan hemen sonra, burnunu yalayarak bu kokuyu hafızasına alır. Beş ayda bir eşleşirler. 63 günlük bir gebelik devresinden sonra, dişi, gözleri kapalı ve 6-8 yavru doğurur. İki hafta sonunda gözleri açılarak işitmeye başlarlar. Altı hafta süt emerler. 6-12 haftalıkken eğitilmelidirler. Aksi takdirde insanlardan çekingen olurlar. On aylık olunca erginleşir, cinslerine göre 10-20 yıl kadar yaşarlar.

14 gün için anne
Yavru doğduğunda, sadece burnu açıktır, 14. günde gözler, 21. günde kulaklar açılır. Anne köpek, doğumda, son yavrunun gelmesiyle beraber, yavru toplama motor şablonunun etkisiyle, 14 gün boyunca yavrularına muazzam bir ilgi gösterir. 14. günde yavruların gözleri açıldığında, annedeki oksitosin hormonu tamamen normal seviyeye gelmiş ve anne yavrularına olan ilgisini azaltmaya başlamıştır. Yavrular için çözüm üretme, kaybolduklarında arama, yardım için çağırdıklarında yanlarına gitme gibi eylemleri keser. Yavrular altı hafta süt emerler.

285041 10150275797489182 180936529181 7539050 1667925 a - Köpekleri Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Ağızdan terlerler
Köpeklerin ter bezleri pati yastıklarındadır. Yeterince ter atamadıkları için, ağız ve salya yoluyla sıvı atarlar. Özellikle sıcak zamanlarda dillerini ağızlarından sarkıtarak harâretlerini dışarı atarak serinlerler.
Köpeklerin iskeletleri iki fonksiyonludur. Vücudu korur ve köpegin hareketinde cok önemli bir yer tutar. Koruma fonksiyonu kemik yapısınını oluşumuyla ilgilidir.

185565 10150275798164182 180936529181 7539066 7731535 a - Köpekleri Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Köpeklerde kemik yapısı serttir. Sertlik kemiklerdeki yüksek miktardaki minerallerden gelmektedir. Yani, kemiklerinde yüksek derecede kalsiyum ve fosfor depoları bulunur. Bu kadar sert kemik yapısına sahip olan köpekler o kadar da ince doku yapısına sahiplerdir. Bu da kemiklerde çok çabuk yenilenmeye sebep olur. Köpeklerde bel kemiği çok sayıda arka arkaya dizilmiş omurlardan oluşur. Omurlar arası kıkırdaklardan oluşmuştur. Bel kemiği bir tarafta vücuda diğer tarafta hareketli omurların biribirine bağlantısıyla köpeğin hareketini sağlar.

Tür ve cinsiyetine göre, beden yapısı, ağırlık, boy, tüy yapısı ve daha pek çok özelliği ile birbirinden oldukça farklı olan köpeklerde sindirim, solunum, dolaşım, üriner, immun, sinir, lenf, endokrin ve ekzokrin sistemleri ve genital sistemler gibi temel sistemler aynı prensiplerle işlev görmektedir.

Vücutlarında 319 kemik var

282071 10150275798569182 180936529181 7539074 5056660 a - Köpekleri Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Tüm köpek ırklarında kulak kanalı dirsekli yapıdadır ve dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak üç bölümden oluşur. Buna karşın kulak kepçeleri birbirinden oldukça farklı şekil ve büyüklüktedir. Tüm ırklarda kemik sayısı aynıdır ve vücutlarında ortalama 319 adet kemik, tüm erişkin köpeklerde 42 adet diş bulunur. Duyu organlarından biri olan deri ise ergin bir köpekte vücut ağırlığının yaklaşık % 12 sini oluşturur.

Tüylerin ayakta tutan kaslar
Hemen hemen tüm köpekler (tüysüzler hariç) yoğun bir tüy tabakasıyla sarılmıştır, bunlardan her bir kıl belirli bir kümeden çıkmıştır. Tüy kümelerinin tabanında keratin üreten bir ufak "Tümşük" bulunur.

216597 10150275798879182 180936529181 7539081 2652219 a - Köpekleri Ne Kadar Tanıyorsunuz?

Tümşüklerden çıkan tüyler birden çok tüyden oluşmuştur; bunlar ya koruyucu tüy, ya daha gevşek tüyler ya da ikincil tüy denilen alt katmanlarda bulunan tüylerdir. Tüylerin çıktığı kümelerin bağlandığı kaslar vardır. Bu kasların çok sıkı bağlantıları tüylerin dik dürmasını sağlamaktadır.
Ancak köpekler de insanlardan çok daha fazla iki organ vardır ki, bu organlar onların mükemmelliğinin imzası gibidr. Bu duyu organları, işitme ve koklama organlarıdır. Her ikiside insandan daha güçlü olup, köpeğin avlanmasını kolaylaştırır.

283036 10150275795829182 180936529181 7539026 4636575 n - Köpekleri Ne Kadar Tanıyorsunuz?