Cenabı hak yeryüzünde önce dağları yarat'tı
Dağ bunun üzerine kendi heybeti'nin azametine kapılıp birden şunu dile getirmiş;
''Var mı benden azametlisi,heybetlisi,demiş.
ALLAH c.c. bundan hoşnut olmadı ve KAZMAYI yarattı.!!

Kazma; Heybeti'nin heyecanına kapılan Dağ'ı un ufak etmek üzerine yola koyuldu ve böbürlenen DAĞ'ı al aşşağı etti..
Bunu gören kazma birden kibirlendi ve şöyle dedi; Ben ki, Dağları un ufak eden bir KAZMA'yım;
Var mı benden güçlüsü dedi.

Bunu işiten Yüce ALLAH, bundan hoşnut olmadı ve ATEŞ'i Yarattı.
Ateş kazmayı görünce önce, gücünü aldığı kazma sapını daha sonra ağırlığından kendine kibirlik bulaşan demiri eritti.
Kendi gücünü hisseden ateş birden kibirlendi ve ben neymişim be,heybetinden yanında durulmayan dağları, o dağları un ufak eden kazmayı eriten güçlü bir ateş'im dedi ve kibirlendi.

ALLAH c.c. Ateş'in bu kibirliliginden hoşnut olmadı ve ardından 'SU'yu yarattı.
Su gücünü hissetti ve ateşin üzerindeki üstünlügünü gördü ve Onun kibrini söndürdü.
Su gücünü farketti ve şöyle dedi; ben ki, Koca dağları un ufak eden,kazmayı eriten,ateşi söndüren su'yum. Var mı benden güçlü olanı dedi.

ALLAH c.c.'nin bu kibirlenen, Suyun halinden hiçte hoşnut olmadı ve RÜZGAR'ı yarattı.
Rüzgar gücünü hissetti ve suyun üzerinde ki üstünlügünü görünce onu güçlü hamle ile sağ'a sola savurdu. Su rüzğar'a karşı koyamadı ve pes etti.
Rüzğar şöyle dedi; Ben heybetli dağları un ufak eden,(kazmayı)bir dokunuş ile eriten ateşi,üzerine giden suyu savuran güçüm, var mı benden güçlüsü dedi ve.. Yüce ALLAH c.c.'nin hoşnutsuzluğunu kazandı.

Yüce ALLAH c.c. Bundan razı olmadı çünkü,kibirlenenleri asla sevmiyordu.
Sonra ALLAH c.c. Rüzğar'ın bu kibiri karşısında; İNSAN'ı yarattı.!!
Ki insan; sağlam yapılar yaparak, rüzğarın yıkamadığı güçteki üstünlügünü kanıtladı.
İnsan bu güçün farkına vardı ve Kibirli'lik onun her yanını kaplayınca; ALLAH c.c. bundan hoşnut olmadı.

Heybetli dağları un ufak eden kazma'yı ve onu bir dokunuşta yakan ateşi,onun üzerine dökülen suyu,sağ'a sola savuran güçlü rüzğarı ve ona karşı sağlam duran; iNSAN kibirlendi ve Yarada'nın nazarında değerini yitirdi.

Sonra ALLAH c.c. insan'ın bu kibri karşısında, UYKU'yu yarattı.
Belirli bir vakte geldiginde gücünü kaybettiğini gören insan, üstünlüğünü ve ünvanını kibrine yenik düştüğünü farketti ve UYKU insan'dan üstün çıktı.

Uyku bu gücünü farketti ve insanı bir vakitte nasıl yere serdigini gördü ve kibirlenerek şöyle dedi;
Ben dağları un ufak eden kazma'yı,onu bir dokunuşta yakan ateşi,onun üzerine dökülen suyu,sağa sola savuran rüzğarı ve en nihayetinde rüzğar'a karşı güçlü durmasını bilen; İNSANI yere yıkan (yatağa yıkan) UYKUYUM.!! var mı benden güçlüsü dedi ve oda kibirlendi.

Bunu gören ALLAH c.c.hoşnut olmadı ve uyku'nun kibrini yıkacak, HASTALIĞI yarattı.
Hasta olan bir insan'ı asla uyku tutmazdı ve Uyku hasta'nın bu gücüne karşı koyamadı ve pes etti.
Hasta baktı ki;
Koca dağları un ufak eden kazmayı ve ona bir dokunuşta yakan ateş'i,onun bu kibrinden dolayı üzerine dökülen suyu,onu sağ'a sola savuran rüzğarı,onun karşısında sağlam durmayı başaran insan'ı,belirli bir vakit'te yere serip güçsüz bırakan,yere sermeyi başaran uyku'yu yenen Hastalığım dedi ve..
Bu güçü kendinde gören hastalık maalesef kibirlendi ve yaradanın nazarında küçük düştü.

ALLAH c.c. bundan da hoşnut olmamıştı. Ve nihayetinde HASTALIĞI ortadan kaldıracak bir şeyi yarattı;
ÖLÜM'ü, evet; Ölümü hastalığın karşısında güçlü kıldı ve Hastalık ölüm karşısında mutlaka yenik düştü.
Ölüm bu gücünü farketti ve ahirette kendisinin de orta'dan kaldırılacağını bildi ve. ALLAH c.c.'e karşı şükretti..

Ve böylece birbiri ardına dizilen oluşumlar ve gücün ardında gizli duran ve yaradan'dan uzak tutacak olan bir;''KiBiR'' vardı ki; Bunu yüce ALLAH hiç sevmiyordu.

KİBİR.! Dağ'dan indi ve ölüme kadar yol aldı,sırf bu kibri yüzünden; ALLAH'ın nazarında zayıf düştüler..

Ne olursa olsun insan kibirden uzak durmalıdır. Nefs kibri çok sevdi ve insanı özünden ayırma çabaları ölümüne dek devam edecektir.