"Satranç kuralları ve alıştırmalar-5 saat
Temel oyunsonları-10 saat
Kombinezonlar-20 saat
Pozisyonel oyun-40 saat
Analizli pratik oyun-20 saat
Yukarıdaki gibi 200 saat harcayan bir genç, satranç için özel bir yeteneğe sahip olmasa bile, en iyi iki bin veya üç bin oyuncu arasına girebilir. Öte yandan dünyada ikiyüzelli bin satranççı hiçbir ilerleme göstermeden yılda en az 200 saatlerini harcamaktadırlar. Kesinlikle iddia etmekteyim ki günümüzde başarabilme kapasitemizin sadece çok küçük bir bölümünü sergileyebilmekteyiz."
Em Lasker, Satrancın El Kitabı

"Ciddi düşünmeden sonra algılarız ki satranç anlayışının tarih boyuncaki evrimi, bireyin satrançtaki evrimiyle çok benzerdir fakat bireyin ki çok daha hızlıdır."
Richard Reti

"Gambitlerden alınan zevk satrançta gençliğin işaretidir... Aynen genç bir çocuğun, erkekliğe geçmesi sonucu kızılderili ve macera hikayelerini bir kenara bırakıp, psikolojik romanlara geçişi gibi bizde gelişen tecrübemizle gambitleri bırakırız ve daha az heyecanlı manevralarla dolu pozisyonel oyunları tercih ederiz."
Emanuel Lasker

"Taktik oyun, pozisyonel oyunun temelini oluşturur. Bu, zaman boyunca onaylanmış ama genç satranççılara yeterince anlatamadığımız bir olgudur. Satranca yeni başlayan biri Vezir Gambiti ve Fransız Savunması'ndan kaçınmalı ve bunların yerine açık oyunları tercih etmelidir. İlk başta çok başarılı olamasa da, uzun vadede bu fark satrancın daha derin kavranmasıyla kapanacaktır"
Richard Reti

"Mikhail Gromov, meşhur Sovyet pilot bir keresinde eğer biri iyi bir pilot olmak istiyorsa önce kendini kontrol etme sanatına sahip olmalıdır demiştir. Bu sözler satranç ve her satranççı için de geçerlidir."
vBulletin Malkin

"Daha sonraları Nimzovitch, benim için şu Euwe'nin sıradan kulüp oyuncuları için iyi olduğuna inandığım kitaplardan kurtulmamı sağlayan kitabın tek yazarı olmuştur. Belli bir yere geldikten sonra anlıyorsunuz ki Euwe'nin yazdığı herşey yalan"
Bent Larsen

"...Bazı yerlerde sözlerin yerini bir cadının çantasından alınmış nazarlık benzeri sembollerin alması satrancın yaşayan ruhunu öldürüyor. Zavallı bir "!!" asla "Mükemmel hamle" veya "harika fikir" gibi ifadelerin insan duygularında yarattığı etkiye yaklaşamaz."
... Ah şu ünlem işaretleri! Nasıl da bir amatörün ruhunu onun elinden, başka oyuncunun hamlelerini inceleme fırsatını elleriden alarak aşındırırlar!"
Tigran Petrosian

" Bir Büyükusta'yı bir Uluslararası Usta'dan ayıran nedir? Satrançseverler çok sık buna benzer sorular sorarlar. Pek çok kişiye göre aradaki fark Büyükusta'ların varyantları daha derin hesaplamasıdır. Veya açılış teorisini biraz daha iyi bilmeleridir. Fakat gerçek fark tamamen başka sebeptendir. Büyükustaları daha farklı kılan iki özellik şunlardır: Oyundaki kritik anları sezebilmek ve pozisyonel sorunları daha iyi bir şekilde anlayabilmek"
Yusupov

"Çok sık zannedilir ki 'sıradışı hafıza'larının yanı sıra, usta oyuncuların olağanüstü hesap yetenekleri vardır. Satranca yeni başlayan birisi ustaların düzinelerce hamle hesapladığını ve bu yüzden onlara karşı başarılı olamayacaklarını düşünür. Bu tamamiyle gerçek dışıdır. Testler bu iddiayı destekler. Bir şey gerçekse o da Büyükusta'ların daha az alternatifi gözönüne aldıklarıdır; zayıf oyuncular kadar hamle hesaplama eğiliminde değildirler. Dolayısıyla aksine, satranç yeteneği fazla hesaplamadan sakınmayı sağlar. Tabii ki doğru hesaplamanın çok önemli olduğu anlar vardır ve ustalar bu konuda amatörlerden çok daha iyidirler. Ustaların amatörlerden daha fazla tecrübesi vardır ama bu hesaplama konusundaki doğal yeteneklerinin daha kuvvetli olduğunu göstermez. Çoğu zaman satrançta gerekli olan şey daha çok anlayış ve kavramadır.
David Norwood (Satranç ve Eğitim)

IM ve GM'ler arasındaki en önemli fark aralarındaki ciddiyet farkıdır. GM bütün zorlukları bütün gücüyle aşmaya çalışır. Bu onun kendini adamasının sonucudur. Bir diğer fark da GM'nin taktik olarak üstünlüğüdür. Örneğin Christiansen her konumda taktik imkan bulabilir. Eğer GM iseniz taktik olarak IM'yi saf dışı bırakmayı bilmelisiniz. GM'ler bu yönden IM'lerden çok üstündürler"
Nick de Firmian

"O yaştayken (10), orda veya burdaki tuhaf taşlar pek fazla bir şey değiştirmez. Beceri ve kazanma isteği daha belirleyicidir."
ZAK ( Satranç Sonuçlarınızı Geliştirin)

"Kombinatif görüş çok küçük yaşlarda gelişir, çocuklar kombinezonları farketmek ve yapmak konusunda çok hızlıdırlar. Ne var ki kombinezonları hazırlamak onlar için çok daha zordur."
ZAK (Satranç Sonuçlarınızı Geliştirin)

"Pek çok üst düzey oyuncu yarı şaka yarı ciddi, zor bir analiz hamallığının içgüdüyle telafi edilebileceğini iddia ederler. 'Bu hamleyi bir anda oynadım. Belli ki kötü olamazdı.' benzeri yorumları maç sonrası analizlerde çok duyarız. Böyle bir mantığı özellikle de kazandıktan sonra eleştirmek güçtür, Siyah pozisyonun ruhuna uygun olarak, genel prensiplere uygun bir hamle yapar. Örneğin kanat atağına merkezden cevap vermek gibi. Satrançta şu ana kadar aksiyom bulunmamıştır
ZAK ( Satranç Sonuçlarınızı Geliştirin)

" En önemli amaçlardan biri Büyükustayla zayıf bir oyuncunun yaklaşımı konusundaki farkları ortaya çıkarmak ve bu aralığı kapatmaya çalışmak olmuştur. Belli bir yere kadar bu teknik sebeplere bağlıdır: daha doğru analiz, daha üstün oyunsonu bilgisi vesaire. Fakat aslında fark daha derindedir ve okuyucu satranca temel yaklaşımının sorgulamalıdır. Buna bir örnek, Piyon formasyonunun bozulmasına ve materyal kaybına rağmen taşların dinamik bir şekilde kullanımını vurgulamak olacaktır. Bu bir stil sorunu değil daha çok bütün büyük satranççıların oyunlarında görülebilen bir özelliktir.
Peter Griffiths ("Büyükusta Satrancının Sırları" giriş)

"Oyununuzu geliştirmek istiyorsanız herşeyden önce oyunsonu çalışmalısınız çünkü oyunsonları keni başına incelenebilmekle beraber, oyun ortası ve açılış ortaya çıkabilecek oyunsonlarını gözönüne alarak incelenmelidir."
Capablanca

"Güçlü oyuncular düzeyine çıkmak aniden gerçekleşemez. Başarı, ister istemez bir aşamalar zinciri izleyecektir. Bazen rastlantıymış gibi gözüken bir açılış üstülüğü, sonradan kaybedilen iyi bir oyunortası ya da tek bir kazanç bu zincirin ipuçları olabilir. Bir de bakarsınız ki mutlu son gelivermiş."
Nevzat Süer
Satranç hakkında, hayat için çok uzun olduğu söylenir ama bu satrancın değil, hayatın kusurudur."
Irning Chernev

"Satrancın esası onun ne olduğunu düşünmektir."
David Bronstein

"Satranç tahtası insan zihninin jimnastik salonudur."
Pascal

"Satranç tahtasında tüm denizlerdekinden daha fazla macera vardır."
Pierre Mac Orlan

"Satranç zihinsel işkencedir."
Kasparov

"Kafanız karışıksa, satranç oynayın"
Tevis

"Hayat satranç için çok kısa"
Byron

"Kaybeden her zaman hatalıdır."
Panov

"Satranç insanlık için bir lanettir."
H.G.Wells

"Satranç analiz sanatıdır."
Botvinnik

"Beni yenen herkesten nefret ediyorum"
Lisa Lane

"Satranç Capablanca'nın ana diliydi"
Reti

"Bırakın mükemmeliyetçiler yazışmalı satranç oynasınlar."
Seirawan

"İyi oyuncu her zaman şanslıdır."
Capablanca

"Satrançta kahramanlar yoktur."
Cory Evans

"Tek bir kötü hamle kırk iyi hamleyi boşa çıkarır."
Horowitz

"Yaşım arttıkça Piyonlara da daha çok değer vermeye başladım."
Keres

"Eğer içki çalışan kesimlerin laneti ve çalışmak içen kesimlerin lanetiyse, satranç da düşünen kesimin lanetidir."
J. Ross

"Piyon vermektense parmak vermeyi tercih ederim"
Rueben Fine
Bu alıntı analizlerde çok sık kullanılır. Bir keresinde yaklaşık 40 kişi önemli bir oyunun canlı olarak izlemektedirler. Oyunculardan biri Piyon alttadır ve yeterli kompansasyon olup olmadığı tartışılmaktadır. Ustalardan biri Fine'ın "Piyon kaybetmektense parmak kaybetmeyi tercih ederim" sözünü anımsatır. Büyükusta Roman Dzindzichashvili şöyle cevaplar " Bu kimin Piyon'u ve kimin parmağı olduğuna bağlıdır"

"En zoru, kazanılmış oyunu kazanmaktır."
Em Lasker

"Aslında en zoru, kayıp oyunu kazanmaktır."
Dr. Dave

"Her hatada doğru bir yan vardır."
Tartakower

"Satrançtaki pişmanlıktan daha büyük bir pişmanlık yoktur."
H.G.Wells

"Hap almadan dizleriniz tutmuyorsa, satranç oynayamazsınız"
Karpov

"Tüm satranç ustaları bir körleme oyun oynayabilirler"
Kaltanowski (Körleme rekoru sahibi)

"Gidişat taktik olunca, bilgisayarların da gidişatı başlar."
Hyatt

"Morphy büyük olasılıkla tüm dahilerin en büyüğü idi."
Fischer
"Rakip Şahın kellesi için hiç bir bedel büyük değildir."
Koblentz

"İki tür feda vardır: doğru olanlar ve benimkiler"
Tal

"İyi kalpli iseniz satranç oynayamazsınız"
Fransız atasözü

"Şöhret... Zaten sahibim. Şimdi paraya ihtiyacım var."
Yaşlı Steinitz

"En iyisi rakip taşları feda etmektir"
Tartakower

"Atağın birinci şartı: rakibinizin gelişmesine izin vermeyin!"
Fine

"İyi bir hamle görünce, bekleyin, daha iyisini arayın"
Em. Lasker

"Satranç akılla oynanır, ellerle değil!"
Renaud ve Kahn

"İstenilmedik bir pat yaratmak aptallığın zirvesidir."
Anonim

"Taş kaybetmemek için çok oyun kaybedilmiştir"
Tartokower

"Hatalar tahtanın her yanında yapılmayı bekleniyorlar."
Tartakower

"Satranç tahtasında yalan ve iki yüzlülük çok fazla yaşayamaz"
Em. Lasker

"Neredeyse kesin olarak, oyun teorik açıdan beraberedir"
Fischer
"Bu akşam kime karşı oynuyorsunuz?"
"Bu akşam siyahlara karşı oynuyorum"
A.RUBINSTEIN

Deeper Blue- Kasparov maçı(1997)hakkında
"Bu maça şöyle bakmalıyız; dünyanın en kuvvetli oyuncusu, Garry Kasparov karşısında"
Louis GERSTNER, IBM Başkanı

"Satrançta ustalık, dalavereci bir zihniyetin habercisidir."
A. Conan Doyle (Sherlock Holmes'ün ağzından)

"Olafsson gösterdiği gibi Beyaz kazanabilir. İnanmak çok güç. Tüm gece bu konumu analiz ettim. Kale Piyon oyunsonları hakkında da çok şey öğrenerek, ikna oldum."
FISCHER

"Ne kadar hamle ilerisini görüyorsunuz" diye sorulduğunda CAPABLANCA şöyle cevaplamıştır.

"Bir hamle-ama en iyisi"

"Tal taşları elleriyle oynatmaz, sihirbaz değneğini kullanır."
RAGOZİN (Tal'in Seçilmiş Oyunları/ Selected Chess Games of Mikhail Tal p.9)

"Farkettiniz mi, Fischer'in hiç kötü taşı yok. Onları değişiyor ve rakibinde kötü taşlar kalıyor."
Yuri BALASHOV (Taktik Satranç Değişimleri/Gennady Nesis, Tactical Chess Exchanges, foreword)

"Stilim Tal ile Petrosian arası bir yerde"
Bütün ciddiyetiyle RESHEVSKY tarafından söylenmiştir.

"Bu aptala niye kaybediyorum?"
Kimileri ALEKHINE Kimileri de NIMZOVICH 'in söylediğini iddia eder.

"Kazanmak herşey değildir...fakat kaybetmek ise hiçbir şeydir"
MEDNIS, berabere yapmak içim mücadele etmenin önemi hakkında

"Bu noktada artık perde inmelidir, fakat bir sonraki hamlesini merak ettim"
FISCHER , terki ertelemek hakkında

"Terkederek hiçbir oyun kazanılmamıştır"
TARTOKOWER

"Eğer rakibiniz berabere teklif ederse, niye kötü durumda olduğunu düşündüğünü anlamaya çalışın"
Nigel SHORT

"Daha sonra... Oyunlarımda başarılı olmaya başladım. Belki de basit bir gerçeği anlamıştım: sadece ben değil ama rakiplerim de korkuyordu"
Mikhail TAL

Aşağıda TARRASCH'la yapılmış röportajlardan bölümler

S:Bir Gambit açılışı yapmanın fikri nedir?
C:Oyunu kaybetmek pahasına yırtıcı bir oyuncu olduğunuz imajını vermek.

S:Ciddi maçlarda Vezir Piyonu açılışlarının oynanmasını neye bağlıyorsunuz.
C:Tembelliğe.

S:Oyunculardan biri bilerek tahtayı ters yüz ederse, hakem ne yapmalıdır?
C:Eline şişe almalı.

S:Turnuva esnasında saatleri durdurmak için ne tür olağanüstü durum gerçekleşmeli.
A:Bir fotorafçıyı gırtlaklıyor olmalısınız.
Chess Review, 1935

"Hiçbir aptal satranç oynayamaz ama sadece aptallar satranç oynar."
Alman deyişi

"Satranç tahtasıyla rakibinizi alaşağı edebilirsiniz ama bu sizin daha iyi oyuncu olduğunuzu göstermez."
İngiliz deyişi
[Satranç nedir?]
Satranç 1001 gece facialarıdır - [Savielly Tartakower]
Satranç güzel bir kadındır - [Larsen]
Satranç hayattır - [Bobby Fischer]
Satranç hayat gibidir - [Boris Spassky]
Satranç herşeydir; sanat, bilim ve spor - [Karpov]
Satrancın % 99'u taktiktir - [Teichmann]
Satrancın aslında % 99'u hesaptır - [Soltis]
Satranç aklın işkencesidir - [Kasparov]
Satranç acımasızdır; öldürmek için hazırlıkli olmak gereklidir - [Nigel Short]
Satranç bir denizdir bir sivrisinek su içerken bir fil yıkanabilir - Hint atasözü
Satranç çok gizemli bir kadın gibidir - [Purdy]
[Yansımalar]
Satranç, aşk ve müzik gibidir insanı mutlu yapar - [Tarrasch]
Eğer nazik biriysen asla satranç oynayamazsan - [Fransız Atasözü]
Morphy galiba içlerinde en büyük dehaydı - [Fischer]
Her usta bir zamanlar acemiydi - [Chernev]
Hayat satranç için fazla kısadır - [Byron]
İyi oyuncu daima şanslıdır - [Capablanca]
Satranç oyunu üç parçaya bölünebilir: İlk olarak , bir tarafın avantajının olduğunu umduğu an,
İkincisi avantajının olduğuna inandığı an ve son olark bir tarafın kaybettiğini anladığı an- [Tartakower]
Oyun bittiğinde şah ve piyon tekrar aynı kutuya girer - İrlanda atasözü [Etienne Goldstein tarafından derlenmiştir]
[İpuçları]
İyi bir hamle gördüğünde, daha iyisini bulmak için bekle - [Emanuel Lasker]
Açılışı kitap gibi, oyun ortasını büyücü gibi ve oyun sonunu makine gibi oyna - [Spielmann]
Tahta üzerinde sadece iyi hamleler önem taşır - [Bobby Fischer]
Piyonlar satrancın ruhudur - [Philidor]
[Taktik]
Hatalar tahtanın üzerinde yapılmayı beklemektedir - [Tartakover]
Oyunun galibi sondan bir önceki hatayı yapandır - [Tartakover]
İki çeşit feda vardır, doğru olanlar ve benimkiler - [Tal]
Açmazdaki bir taşın müdafa gücü sadece hayalidir - [Nimzovich]
Açmaz kılıçtan daha değerlidir - [Reinfeld]
Açarak şah satranç tahtasının ortasına atılmış bombadır - [Emanuel Lasker]
Bir taktisyen tahta üzerinde yapılacak birşey varken ne yapılacağını bilir,
bir stratejist tahta üzerinde hiçbir şey yokken ne yapılacağını bilir - [Gerald Abrahams]
Oyunun genel şeması pozisyonel hamlelerle sürdürülür,
fakat oyunun kaderi kombinatif hamleler sonucu ortaya çıkar - [Reti]
Rakibin taşlarını feda etmek her zaman daha iyidir - [Tartakover]
[Oyunortası]
Oyunsonundan önce Allah oyunortasını yerleştirmiştir - [Tarrasch]
[Oyunsonu]
Her piyon potansiyel vezirdir - [Mason]
Geçer piyon bir suçludur ve kilit altında tutulmalıdır.
Polis nezareti gibi zayıf önlemler kafi gelmeyecektir - [Nimzovich]
Geçer piyonun değeri tahtadaki taş sayısı azaldıkça artar - [Capablanca]
[Planlama]
En kötü plan bile plansızlıktan daha iyidir - [Mikhail Chigorin]
Aramanız gerekli olan bir hamle veya en iyi hamle değil, mantıklı bir plan olmalıdır - [Znosko-Borovsky]
[Analiz]
Metodik düşüncenin satranca faydası hislerden daha fazladır - [Purdy]
Satranç analiz sanatıdır - [Botvinnik]
Satranç ustalığı pozisyonları doğru tahlil etmekten geçer - [Botvinnik]
Turnuva oyunu sırasında yapılan analizlerin yarısının hatalarla dolu olduğu ortaya çıkar.
Maalesef, kimse ileride hangi yarısının yanlış olduğu söyleyemez - [Jan Timman]
Satranç 99% taktiktir"
Richard TEICHMANN

"Satrancı anladığını söyleyenler birşey anlamaktadırlar"
Robert Hubner

"Satranç pozisyonlarının en belirgin özellikleri aletlerin aktifliğidir. Bu satrancın tüm bölümlerinde (açılış, oyunortası, ve özellikle oyunsonu) temel ilkedir. Taşları kısıtlayan en önemli etken Piyon formasyonudur."
Michael STEAN (Basit Satranç/ Simple Chess)

"Sadece inisiyatifi olan tarafın saldırmaya hakkı vardır."
Wilhelm STEINITZ

"Hiçbir oyun terketmekle kazanılmaz"
Anonim

"İyi bir feda doğru olan değil, rakibi şaşırtıp karmaşaya itendir."
Rudolph SPIELMANN

"Piyonlar özgür doğarlar ama zincirler altında yaşarlar"
Soltis

"Modern satranç fazlasıyla Piyon formasyonu gibi şeylerle ilgileniyor. Unutun bunları-şah mat oyunu bitirir."
Nigel SHORT

"Sadece iyi bir Fil feda edilebilir, kötü Fil ise kaybedilir."
Yuri RAZUVAEV

"Büyük oyuncular atı 'e5'e yerleştirirler; mat sonra kendiliğinden gelir."

"Bazı atlar sıçramaz, topallar"

"Bir satranç oyunun üç aşaması vardır: Birincisi üstünlüğe sahip olduğunuzu umduğunuz andır, ikincisi üstünlüğe sahip olduğunuzu düşündüğünüz andır, ve üçüncüsü... kaybedeceğinizi bildiğiniz andır!"
Savielly TARTAKOWER

"Siyah şimdi umutsuz vaziyettedir ve iyi bir fikre ihtiyacı vardır. Veya standart notasyonla durum,+-"
DVORETSKY ve YUSUPOV (Açılış Hazırlığı/ Opening Preperation)

Nasıl taktisyen, birşey yapılması gerektiğinde ne yapmasını biliyorsa, strateji ustası da birşey yapılmaması gerektiğinde ne yapmaması gerektiğini bilir."
Gerald ABRAHAMS

"Aramanız gereken hamle, hatta en iyi hamle değil, ama gerçekleştirilebilir bir plan"
Eugene A. ZNOSKO-BOROVSKY

'Kötü taş prensibi ismi altında bir kural formülüze ettim'
"Pozisyonel manevraların önemli olduğu (zamanın çok önemli olmadığı) durumlarda en kötü yerleşmiş taşınızı bulun. Bu taşın konumunu düzeltmek, durumunuzu geliştirmenin en güvenilir yoludur."
Mark DVORETSKY & Arthur YUSUPOV( Posizyonal Oyun/ Positional Play)

"Onsekizinci yüzyılda ilk kuralı ilan ettiler:"Sortez les pieces"-"Taşları çıkın". Yeni bir kuralın ilan edilmesi yüz sene almıştır. Londra 1851 yılındaki ilk uluslararası turnuvanın galibi Anderssen şöyle demiştir:
"Saldırıyla hemen bir avantaj elde edemiyorsanız, kötü yerleşmiş olan taşınızla oynayın"
"Aradan bir kaç 10 yıl geçti...ustalar 'genel görüş' ilan ettiler: Açılışta mümkün olduğunca piyon hamlelerinden sakınınız. "Bu prensiplere ben de bir yenisini ekledim: Atları Fillerden önce çıkın."
LASKER (Satrancın El Kitabı/ Manual of Chess)

"Berabere sadece üç kez konum tekrarı ile değil aynı zamanda tek kötü bir hamle ile de elde edilebilir"

"Oyunun galibi sondan bir önceki hatayı yapan oyuncudur."
TARTAKOWER

"Umutsuz vaziyet yoktur; sadece kurtarılabilecek nispeten kötü vaziyetler vardır.
Berabere konum yoktur; Sadece kazanca oynayabileceğiniz eşit vaziyetler vardır.
Fakat aynı zamanda unutmayın ki, kaybedilmesi mümkün olmayan kazanç vaziyet de yoktur."
Grigory SANAKOEV

"Kaleyi hangi kareye gideceğime karar veremedim. Çünkü üç alternatif vardı (e8,d8,c8), ben ortadakini seçtim"
TIMMAN (New In Chess 1998 No 2)

"Satrançseverler, bana bir kombinezon yaparken ne kadar ilerisini görebildiğimi sorup 'kural olarak tek bir hamleden fazla' cevabını aldıklarında hep şaşkına dönerler"
Richard RETI

"Siyah rengim boşa gitti"
ABRAHAMS(Siyahlarla berabere yaptıktan sonra)

"Taşları geri çekebilirsiniz... ama Piyonları asla. Dolayısıyla Piyon sürerken iki kez düşünün."
Michael STEAN (Basit Satranç/Simple Chess)

"Bir oyun pozisyonel fikirler üzerine kurulur, sonuç ise kural olarak kombinezonlardan etkilenerek ortaya çıkar. Bu sonuç, Lasker'in pozisyonel oyun kombinezonlara hazırlıktır ilanından ortaya çıkandır."
Richard RETI

(1.d4 Af6 2.c4g6 3.Ac3 Fg7 4.g3 0-0 5.Fg2 d6 6.0-0 c5 7.Ac3 Ac6 8.d5 Aa5'den sonra) "Pek çoğu Atın a5'te mücadeleye yeterince katılamadığını iddia etmektedir. Öte yandan bazıları da Atın Siyah'ın Vezir kanadı er sürüşlerinden sonra kuracağı baskıyla kötü olmadığını iddia etmektedirler. Bu tartışmalar kısırdır. Önemli olan Atın durumunda pozitif ve negatif neler olduğunu görmek ve buna göre uygun bir stratejik plan seçmektir.
MAROVIC ve SUSIC

"Satranç her şeyden önce bir mücadeledir"
Emanuel LASKER

"Oyunsonundan önce Tanrılar oyunortasını yaratmışlardır"
Siegbert TARRASCH

"Mmm evet oyunsonları çok önemlidir, zzzzzz"
Norbert FRIEDRICH

"Ne çalışacağınız konusunda şüpheniz varsa oyunsonu çalışın. Açılışlar size açılış öğretir, oyunsonları ise satranç"
Stephan GERZADOWICZ, (Thinker's Chess)