HάyάLperest düşLerimin oLmάdık meyvesiydi sevdάLάrım.
OLάnάksız diye bir Limit koymάdım düşLerime.
Hep dάhά mükemmeLini hάyάL ettim.
gErçekLer beni bırάkSάda o beni hiÇ bırάkmıyorDu
PLάtonik aşkLάrı bu yüzden seviyordum.

öLüm yİne άynı yérDé άyNı sάάtté çıKtı kάRşımά άmά biséy éksiKti vé bén hάLά güLméktéydim çünKü sén çoktάn öLmüşTün!!!

HayaLLerim var gerçek oLmayan, umutlarım var bir türLü hayaLerime uLaşamayan, bir sevdiğim var uzaktan biLe görüLmeyen, bir derdim var çaresi *öLüm* olan… ;/

Tutamadıgım éLLér éLLérin oLdu
Anné,kücükkén ßi yérim acıınca
öpimmdé gcsin dérdin ya..
KaLBim acıo anné, hadi öpté gcsinn.!


zArLaRımı AtIkcA eN aZ tOPLaMınDaN bılE dEGeRSız OLdUNu AnlIOrum..

tahta tékérLékLérLé cését taşıorLar,
CésétLérin bazıLarı yaşıorLar…
césétLér bi daa öLmckLér,
CésétLér qérié dönmicékLér!.. .

$üpheciLiğimin seßeßi insanLar Ya da insan oLup insanLık dı$ı roL yapanLaR..!


Büyülü gölgelerden
Ruhuma akan z€hir
Kandırır gözl€Rmİ
Saht€ BiR dÜnYa VeRıR..


[Satın Alınmış Veya Ezberlenmiş Cümlelerle Estetik Olma Kaygısı İçeren Yapmacık Fikirlerle Donatılmış Dünya Görüşleriniz KOMİKSİN


Dün KalBimé GİRén HırsIz, TüM "DéğérLİ" SéyLeRİ, İnsanLAra OlaN GüVéniMİ aLIp "HoŞCAkAl" Déyip GiTTi

Ya GeLdiğiN Gißi oL...Ya Da GeLdiğiN Gißi KayßoL!!!.

Méğér asıL yaLn bunCA zamn inandım insanLaRmı$..”Farqéttm!

Kapat GozLérini Vé Bana
Bak Bén! Diyé Né varsa
Gordugun i$té O Sénin Yoklugun..

Senin içinde ßen ßitmi$ oLsaydim, ßenim içimde sen ya$iyor oLmazdin.. '