KeLimeLerin ßûyûsûnde tıkanır yutkunamadığım en ßûyûk tutarsızLık. Yûreğimi ßin parçaya ayırıyør $imdinin içime vuran sancısı...

Bak İbret Al Yere Düşen Yaprağa,oda eskiden yukardan bakardı toprağa...
öLürümü Gördüm Dün..Top oynuyordu +_O

Zifirî karanlık içinde, fikrim, aydınlık, Yaşantım, en hoş aydınlık içinde, karanlık!

(; inSan umurSaMAdıQLarına Karsı hép eii dawRanır/.

Mutlak Deger! //

DiKenLer saRdı içiMi,kaRanTinaya aLıoRum hayaLLeriMi…

< Sana cûmlelerim yetmez demistim, simdi seni onlara hâvale ettim! >


BedeLini YüreğimLe Ödediğim En Masum Günahımdın...

NéFréd Vé Acının 1Lé$imiyim ßén. AqLamak FéLséFém ÖLdürmék EqLéncém..!

Hayad ßénim Hayadım Hérkés Dostum OLamas. A$ka GéLincé 1DéFa OLdum 1Daha OLmaz..!
Sénin $imdié Dék Yaßdıqın En İi $éy Kayßédmék..!

ßén TamamıyLa İnsan Gißi Görünmék Üzéré TamamLanmı$ 1 Ruh Numunésiyim..!

A$k Oyununu Son OyNadıqım $eytanDı O da ßeNi GünahLaRına SaTTı...

Narkoz ALmı$ Gißi Hisséddiqimdén ßéri Addıqım Hér Adım Sénkronizé..!

mİdem buLanıyoR gaLİba dünYa tuttu..=)

Mademki bu aşkta tek yahudi benim.Seçip harflerin en çivilisini beni çarmıha gerin

deFolup gideBileceğİm bi'yer War mı bilDiğiN??


HayaT Benm HayaTımm oLdnqnDan bî pRobLêm yok xD