Günlük Arama
6ee001f5 logs th - Messenger Plus! Live 4.90.392

Messenger Plus! şimdi doğru- dan Günlük Görüntüleyici'den bütün konuşmalarınızı otoma- tik olarak dizinleyerek arama yapmanızı sağlıyor.


Messenger Arayüzleme

skins th - Messenger Plus! Live 4.90.392

Messenger pencerelerinizin gö- rünümünü yüklemesi çok ko- lay arayüzlerle tamamen de- ğiştirin.

Yepyeni Bir Arayüz

cleanup th - Messenger Plus! Live 4.90.392

İlk fark edeceğiniz şey Messenger Plus! pencerelerinin tamamen yeni görünümü ol- masına rağmen daha da önemlisi siz aradıklarınızı daha kolay bulun diye yüzlerce ayarla her birinin düzenleri tekrar gözden geçirildi!


...ve her yerde geliştirmeler!

interface th - Messenger Plus! Live 4.90.392

Birçok küçük ama önemli yeni özellik fark edeceksiniz: son kişi olaylarının konuşma pen- cerelerinde görünmesi, Kişi Listesi Temizleyicinin sizin listelerinde olduğunuz kişilerin listesini görüntülemenizi sağlaması, rastgele seslerin Ses Kütüphanesi penceresinden eklenebilmesi, geliştirilmiş Hazır İfadeler işlevselliği ve çok daha fazlası...!

İndirme Linleri Burada Mevcuttur.

http://www.multiupload.com/IAZGTSEU8O