ßir $arkı oLmak isteseydiniz hngi sarkı oLmak we kime armagan ediLmek isterdiniz...