YALÇIN MIHÇI'NIN MÜZİKLE TERAPİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI

Şarkı Böyle Söylenir/YALÇIN MIHÇI

Basım ve Dağıtım: DOST KİTABEVİ


atayalciny - MÜZİKLE TERAPİ::::DENEYİN.....
Müzik Tıp'la Buluşunca:Müziğin tıp alanında kullanılması yeni değil aslında, 'notaların mucizevi özellikleri' Osmanlı dönemine kadar dayanıyor. Bu konuda en ciddi adım, 1488 yılında 2'nci Beyazıd döneminde atıldı. Beyazıd, Edirne'ye yaptığı bir seferde kendisine gelen önerileri değerlendirerek bu kentte 'Darüşşifa'yı (Şifaevi) açtı. Kurum, bilimsel metotların yanı sıra, en etkili araç olarak Türk müziği makamları kullandı.Her Derde Deva Makamlar:RAST MAKAMI: Sarışınlar ve yumuşak huylu insanların tedavisinde gün ağarırken kullanılır. Kemik ve beyne etkili. Fazla uyumayı engeller. Nabzın yükselmesine yardımcı olur. Özellikle çocuk bünyesinde nem hakim olduğu için; bu nedenle oluşan dengesizlikleri düzeltir. Akıl hastalıklarına iyidir. Çıkıcı bir makamdır. SOL rast perdesinde, rast beşlisine rast dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. TKST+TKSIRAK MAKAMI:Agrasif ve esmer tenli insanların tedavisinde ( Acemler'e )kullanılır. Kuşluk ve ikindi vakti etkilidir. Menenjit, beyin ve akıl hastalıklarına faydalıdır. Omuz, kol ve ellere etkilidir. Başın üst tarafına etkisi belirtilmektedir. Lezzet verir, düşünme ve kavrama konusunda etkilidir. Korku gidericidir. Saldırganlığı önleyici ve nevrotik hastaları tedavi edici etkisi vardır. Çıkıcı bir makamdır. Inicisi EVC dir. FA diyez Irak perdesinde Segah STK üçlüsüne Uşşak KST dörtlüsü eklenerek bulunur.MÜZİKLE TERAPİ..MÜZİKLE TERAPİ..ISFAHAN MAKAMI: Ateşli hastalıklardan vücudu koruyucu özelliği vardır. Ense, boyun, omuzlar ve sol dirsek için etkilidir. Güven hissi, uyum sağlama, hareket yeteneği, zihin açıklığı, gönül yenileme, düzgünlük verme, zekayı açma ve hatıraları tazeleme özelliği vardır. 'Yarab Kime Feryad Edeyim' 'Sende mi Hala Esiri Zülfü' Buselik beşlisine TBTT LA dügahta Rast dörtlüsü TKS ve Beyati makamından oluşur.ZİREFKEND MAKAMI: Döşek mefruşat demektir. Sırt, mafsal ağrılarına ve kulunca faydalıdır. Beyinle ilgili ağız çarpılmasına, kalp, ciğer, göğüs, kalça ve sağ omuza etkilidir. İnici bir makamdır. Hüseyni Aşiranda Saba, Ruhnivaz, Çargahta Çargah, Rastta Mahur.BÜZÜRK MAKAMI: Kulunç ve beyin hasarı ile ortaya çıkan şiddetli hastalıklara yararlıdır. Güç kazandırır. Boyun, boğaz, göğüs, ciğer kalp ve yan böğür (basen) için etkilidir.Mürekkep makamdır.Hüseyni beşlisinin Hüseyni perdesindeki şeddidir.TBTT +Mahur(Çargah makamının Sol Rast perdesindeki şeddidir.) TTBTZENGULE MAKAMI: Çıngırak, def pulu demektir. Akşam saatleri etkilidir. Kalça eklemleri ve bacak içleri ile ilgisi bulunur. Kalp hastalıklarına, menenjit ve beyin hastalıklarına etkilidir. Beyin hastalıkları ve ruh hastalıklarının tedavisi için mide ve karaciğer ateşini yok eder. XIII. asırdan önce hicaz makamından ayrılarak oluşmuştur. Hayal ve sırlar telkin eder, uyku verir, masal duygusu verir. SAST +SAS

1- DO Çargah perdesindeki şeddi ŞEVK EFZA

2- RE Yegah şeddi ARABAN

3- FA Diyez Irak perdesindeki şeddi EVCARA

4- SOL Rast perdesinde HİCAZKAR

5- Mİ H.AŞİRANDA SUZ-İ DİL

6- RE NEVA perdesinde ŞEDDİ ARABANREHAVİ MAKAMI: Urfalı demektir. Gün ağarırken etkilidir. Sağ omuz, baş ağrıları, burun kanamaları, ağız çarpıklığı ve balgamdan gelen hastalıklara, akıl hastalarına faydalıdır. Doğuma yardımcı olur. Göğüs, mide ve yan böğür için faydalıdır. Rast + Beyati. Rast makamı hissi verir, Yegahta çok kalır ve Rastlı karar verir.HÜSEYNİ MAKAMI: Basit makamdır. İnicisi Muhayyer makamıdır. Sabah vakti ve Araplara etkilidir. Güzellik, iyilik, sessizlik, rahatlık verir ve ferahlatıcı özelliği vardır. Karaciğer ve kalbin iltihabını söndürür. Mide hararetini giderici özelliği vardır. Ateşli nöbetlerin giderilmesinde faydalıdır. Sol omuza etkilidir. Sıtma hastalığına iyidir. Hüseyni Beşlisi KSTT + Uşşak dörtlüsü KST eklenmesiyle oluşur.HİCAZ MAKAMI: Basit makamdır. LA Dügah perdesinde karar verir. İdrar zorluğu ve sex gücünü geliştirmek için kullanılır. Öğle ve ikindi arası etkilidir. Kemiklere, beyne ve çocuk hastalıklarına tedavi edici etkisi vardır. Üro-genital sisteme ve böbreklere etki gücü fazladır. Alçakgönüllülük duygusu verir. Düşük nabız atımını yükseltir ve göğüs bölgesi diğer önemli etki alanıdır. Sezen Aksu'dan 'Keskin Bıçak' ve 'Kavaklar'Bülent Ersoy'dan 'Dediler Zamanla Hep Azalırmış Sevgiler' ve 'Hiçbir Şeyde Gözüm Yok'

1- HÜMAYUN makamı SAS+TBTT

2- UZZAL makamı SAST+KSS

3- ZENGÜLE makamı SAST+ SAS

4- HİCAZ makamı SAS+TKSTNİHAVEND MAKAMI: Buselik makamının SOL Rast perdesi üzerindeki Şeddidir. İkindi vakti ve Avrupalılara etkilidir. Kan dolaşımı, karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerine etkilidir. Kulunç, bel ağrısı ve tansiyon rahatsızlıklarına faydalıdır. Nilüfer'den 'Çok Uzaklarda'Sezen Aksu 'Kaybolan Yıllar' 'Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun''Bir Akşam Son Defa Seni Görmeden''İçimde Özleyiş Gönlümde Sızı' SOL Rast perdesinde Buselik makamına TBTT+Hicaz SAS veya Kürdi BTT Eklenmesi ile oluşur. Bazen Saba mak.KSS de kullanılır.NEVA MAKAMI: Çıkıcı bir makamdır. İnicisi TAHİR makamıdır. La Dügah perdesinde karar verir. Göğsün sağ tarafına, böbreklere, omurilik, kalça ve uyluk bölgelerine etkisi vardır. Üzüntüyü giderir ve lezzet verir. Gönül okşayan makam adıyla bilinir. Uşşak dörtlüsüne KST + Rast beşlisi TKST eklenmesiyle oluşur.UŞŞAK MAKAMI: Çıkıcı bir makamdır. AŞIKLAR demektir. Basit makamdır. LA Dügah perdesinde karar kılar. Akşam vakti ve TÜRKLER'E etkilidir. İnerken Si perdesi donanımdaki bir komayı alır fakat Türk Müziğinde olmamasına rağmen çıkarken Si perdesinin 2,5 koma basılması gerekir. Kalp, ayak rahatsızlıkları ile nikriz (damla) ağrılarına faydalıdır. Gülme, sevinç, kuvvet ve kahramanlık duyguları verir. Çocukları etkileyen yellerde ve erkeklerdeki ayak ağrılarına faydalıdır. 'Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine''Gözlerin Doğuyor Gecelerime' Uşşak Dörtlüsüne KST + Buselik beşlisi TBTT eklenerek oluşurACEMAŞİRAN MAKAMI: İnici bir makamdır. Çargah makamının FA Acemaşirandaki şeddidir. Batıdaki FA majördür. Sİ Bemol arıza alır. Kemiklere ve beyne etkilidir. Yaratıcılık duygusu ve ilham verir. Durgun düşünce ve duyguları canlandırır. Hanımlarda doğumu kolaylaştırır. Anne karnındaki çocuğun yanlış duruşlarının düzelmesine yardım eder. Ağrı giderici ve spazm çözücü özelliği vardır. Fa Acemaşiran perdesinde Çargah beşlisine TTBT + Çargah dörtlüsü TTB eklenerek oluşur.SEGAH MAKAMI: Mürekkep makamdır.Şişmanlık, uykusuzluk, yüksek nabız, kalp, ciğer ve kas rahatsızlıklarına faydalıdır. Beyin nöronlarına etkisi vardır. Mistik duygular oluşturur. Segah beşlisine STKT+ Hicaz dörtlüsü SAS eklenerek oluşur Si bir koma bemol ( Segah), Mİ bir koma bemol ( Dik hisar) Fa dört koma diyez ( Evic ) arızalarını alır.PENTATONİK MELODİLER: Pentatonik müzik, Asya kökenli Türk musıkîsinin en önemli ve karakteristik özelliğidir. Kendine güven ve kararlılık verir, rahatlık sağlar. Çocuklara, 9-10 yaşına kadar sadece pentatonik müzik dinletilmesi öneriliyor.MÜZİKTEKİ SON TEKNOLOJİK GELİŞMELERGünümüz teknolojisinin de ispat ettiği gibi evrendeki tüm parçacıklar, tüm doğal kuvvetler ve tüm ışıma şekilleri müziksel yapılarla, frekanslarla ve kalıplarla belirlenir.Bu titreşimler, armoniklerin oranlarıyla, gam ölçüleriyle (Majör ve minör gamlarla) ifade ediliyor. Ör: Oksijen atomunun protonları ve nötronları minör gamda titreşirler.

Bir gül goncasının açmasının duyulmasını sağlayan;FOTOAKUSTİK SPEKTROSKOPİ'YE (Işık ve ses yelpazesinin dilimlerini inceleyen bilim dalı) borçluyuz. Gülün açılırken çıkardığı ses, Bach'ın Tokata'sına (Org sesine benzeyen) gürlemedir.

Modern RADYO TELESKOPİ nin ( Görünmeyen astronomik ışımaları izleyen bilgi dalı) ispat ettiği gibi, evren seslerle doludur ve her gök cisminin kendi melodisi vardır. (Gezegen-ses-Chakra ilişkisi ) Ör: dünya, dönerken 442 kHz lik titreşimdeki Sİ sesini çıkarır.

Türk Sanat Müziğinin insan hastalıklarının tedavisinde kullanılması gibi, batılı bilim adamları da hayvanlar ve bitkilerle yaptıkları deneylerle batı müziğinin farklı türlerinin etkilerini kanıtlamışlardır.Ör: Klasik batı müziğinin etkisiyle tavuklar daha çok yumurta, inekler de daha çok süt vermişler, Rock Müziğin ise, verimde hızlı bir düşüşe yol açtığını kanıtlamışlardır. Bitkilerin ise; Bach'ın müziğini tercih ettiği ve bir deney sonucu bazılarının hoparlörlere doğru 35 derecelik açı yaparak büyüdüğü görülmüştür. Hint sitar müziğinin ise, bitkiler üzerinde daha fazla etki yaptığı ve büyüme açılarını 60 dereceye kadar çıkarabildiği görülmüştür. Diğer yandan country ve folk müziğinin bitkiler ve hayvanlar üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı yapılan deneylerle kanıtlanmıştır.

Müzik canlılar üzerinde o kadar etkilidir ki; Amerikalı bilim adamları müziğin bu gücünden yola çıkarak kanseri ses ile yok etmeyi denemiş ve başarmışlardır. Ameliyatsız tümör tedavisinde yüksek frekanslı ses dalgaları kullanan bilim adamları, tümörleri aşırı yoğunluklu titreşim dalgalarıyla imha etmişlerdir. Yüksek Yoğunluk Odaklı Ultra Ses yöntemi adı verilen yeni teknoloji sayesinde, hemen, hemen tüm kanser türlerinin kesin tedavisi için umut doğmuştur. Şu anda kesin bir çözüm olmamakla beraber, inanıyorum ki; yakın bir gelecekte müzik insanların tedavi aracı olacaktır.

Müzikte; bildiğimiz gibi her bir ses tonu, biz algılamasak bile diğer tonları da içerir. Bir enstrümandaki tel çalındığında ( Bizim ses akorlarımız da bir aletin tellerine benzer.) titreşen yalnızca tam ses değildir. Tam sesin yanında iki üçlük yada beşli, üç dörtlük yada dördüncü, üç beşlik yada majör altılı, dört beşlik yada majör üçüncü, beş altılık yada minör üçüncü de bulunabilir. Bu demektir ki; TEK SESTE BÜTÜN GAM, ARMONİ DİZİSİ HALİNDE TİTREŞİR. Saygıdeğer anne ve babalar, lütfen çocuklarınıza bir enstrüman çalmasını teşvik ediniz. Böylece onlar hayattaki çok sesliliği duymayı öğrenirken, önemli görevlerde görmek istediğiniz çocuklarınızı mutlu, sevgi dolu ve geleceğimizi güvenerek teslim edeceğimiz insanlar olmalarındaki en büyük adımı atmış olursunuz.RENKLER GÖRÜLEN SESLERDİR

Her sesin ayrı bir vibrasyonu olduğu gibi her renk de ayrı bir vibrasyonda titreşir.

Belli bir nota çalındığında onun armoniklerinin titreştiği gerçeği, CHAKRA ( İnsan vücudunda ki yedi enerji merkezi) lar için de geçerlidir. Belli bir chakra'yı uyarmak için söylenilen ses tonu, kendiliğinden diğer chakraları da etkiler.CHAKRA İSMİ SES TONU SÖYLENEN HARF İLGİLİ GEZEGEN RENK

KÖK CHAKRA DO U MARS KIRMIZI

KUYRUK SOKUMU RE OU GÜNEŞ TURUNCU

GÖBEK MERKEZİ Mİ O MERKÜR SARI

KALP FA A SATÜRN YEŞİL

BOĞAZ SOL E JÜPİTER MAVİ

ÜÇÜNCÜ GÖZ LA İ VENÜS İNDİGO

TEPE CHAKRA Sİ M AY MOR