Bu cevabı verirken gözlerimi kapıyorum, gözüm kapalı Şebnem Ferah diyorum.