Bu mecazlardan geçip en hakikiye gidelim
Cemalibake male seyredelim
MUAMMA


RİSALE-İ KUDSİYYE
Mustafa İsmet Efendi Hazretleri'nin tasavvufa dair Risale-i Kudsiyye isimli manzum eseri bu iklimin pek yüksek semalarında uruc eder. Giriş kısmında bu eserin ilham üzere kaleme alındığını şu ifadelerle beyan eder:

Zuhura tabi ol Hakk'a gidelim
Cemal-i bakemale seyredelim

.........
.........
.........

“Bu senlikten geçip Hakk’a gidelim.”
“Ne: “benim” diyeceğiz, ne de: “sensin” diyeceğiz.ben de yok, sen de yok.”
Âlemi imkanda, yaratılanlar içerisinde sâdece Resülullah vardır. Bizler Resulullah (s.a.v.) ‘in nurundan yaratıldık. Bizler onun nurunda parlayan aynadaki suretler misaliyiz. Şu halde benliği de senliği de bırakacağız.


“Cemâli bâ kemâle seyr idelim”

“Kemal üzere olan tâ kendisi olan Mevlâ’nın Cemâlini (güzelliğini) görmeye seyr edelim.” Yani manevi yürüyüşle yürüyelim,demektir ki,bu yürüyüş, tarikat derslerine hakkıyla çalışmaktan ibarettir.
Cemâl: Allah’ın cemâli,
Bâ kemâl: Kemâl ile,demektir.