Parça dükkanındayken aşağıdaki kodları girin:

HEY TOMMI! 2000 B-Dabucks
HARD TEETH Peynirli Fare B-Daman
SHOOT IT!! Saber namlusu & sağ/sol kalkan ayaklığı
TONS OF BALLS Saber Magazin
DEVILISH FIGURE Mega Diabros
STRONG RED GALE Krom Harrier
GIFT FROM ATLUS Stream Pegasus.