İlk önce oyunu save edin daha sonra oyunun dosyasında bulunan Program Files\rondomedia\Vampire World\Profiles e girin ve ordaki save dosyanızı not defteriyle açın


experience 40650
next-level-experience 43500
hp 999
strenght 99
agility 99
endurance 99
intelligence 99
perception 99
baseDefense 99
baseAttack 99
baseDmgMin 99
baseDmgMax 99
armor 99
weapon-skill-hand 2
weapon-skill-shortsword 23
weapon-skill-longsword 5
weapon-skill-axe 0
magical-skill-damage 4
magical-skill-heal 0
magical-skill-support 0
attack-defense-slider 0.5
max-hp 999 duralardaki değerleri değiştirip kaydedip çıka bilirsiniz ve oyunu açın ( bu değiştirilmiş halidir )