Haunted Mansion
Xbox


Türü: Hile Kodu

Ölümsüzlük için oyun esnasında sağ tuşuna basın ve aşağıdaki tuşlara basın;
X, B, B, B, X, B, Y, A

Bölüm seçimi için oyun esnasında sağ tuşuna basın ve aşağıdaki tuşlara basın;
B, B, X, Y, Y, X, B, A

Silahları güçlendirmek için oyun esnasında sağ tuşuna basın ve aşağıdaki tuşlara basın;
X, X, Y, Y, B, B, B, A