Ctrl, Shift ve C tuşlarına aynı anda basıp konsolu açın ve aşağıdaki hile komutlarını girin:


Kaching - 1000$ verir
Motherlode - 50.000$ verir
Moveobjects <on/off> - Hareket etmeyen objeleri hareket ettirmenizi sağlar
Aging <on/off> - Karakterlerin yaşlanmasını durdurur
StretchSkeleton <uzunluk değeri> Karakterin boyunu değiştirir (varsayılan değeri 1.0'dır)
Autopatch <on/off> - Oyun yaması uyarısını açar
Vsync <on/off> - Grafik ayarlarını değiştirerek daha yüksek performans sağlar (Not: Bu özellik, bazı grafik bozulmalarına yol açabilir)
faceBlendLimits <on/off> - Yüz bütünleme ayarını açar
Help - Bazı hile komutlarını gösterir
Exit - Hile komut penceresini kapatır
Expand - Hile komut penceresini büyütür ve küçütür
boolProp snapObjectsToGrid <true/false> - "false" yapıldığında objeleri izinli alanın dışına koyabilmenizi sağlar (Varsayılan hali için "true" seçilmelidir)

Aşağıdaki hile komutlarının çalışması için ev dışı görünüşün açık olması gerekmektedir.
deleteAllCharacters - Tüm karakterleri kaldırır
TerrainType <desert/temperate> - Arazi tipini değiştirir
boolProp simShadows <True/False> - Gölgeleri kaldırır
boolprop displayNeighborhoodFlora <True/False> - Çevredeki bitkileri kaldırır
boolprop displayNeighborhoodRoads <True/False> - Çevredeki yolları kaldırır