Aşağıdakileri kodları bonus menu'de yazın:
Kod Sonuç
warpspeedmrsulu Tüm pistleri açar
metropolis Tüm arabaları açar
mynameisneo Tüm kampanyaları açar
inversion Ayna modu (pistler için)
mynameismrsmith Tüm seriler açılır