Age of Pirates: Caribbean Tales


Gemi ismi olarak aşağıdaki kodları girin:GodMode - Ölümsüzlük.

ExpBooster - 10000 XP

MoneyBooster - 10000 Gold

BestSaber - Elde edilebilir en iyi kılıç.

BestGun - Elde edilebilir en iyi silah.