Beach Life


PC - Hile Kodu

Oyun sırasında aşağıdaki kodları yazın:

costa del dosh - Sınırsız para
quick quick quick! - Hızlı inşa
all buildings - Tüm binalar

Ayrıca, [Alt]+[Shift]+[$] tuşlarına basarsanız $5000 alırsınız