Boiling Point: Road to Hell


PC - Hile Kodu

Oyun esnasında ["] tuşuna basıp konsolu açın ve aşağıdaki kodlardan birini girin:


addarmor xx - Eklediğin sayı kadar zırh. [xx = 1-99]

addhealth xx - Eklediğin sayı kadar can. [xx = 1-99]

addammo xx - Eklediğin sayı kadar cephane. [xx = 1-99]