Brothers in Arms: Road to Hill 30


PC - Hile Kodu


Oyunun kuru olduğu dizindeki System klasörünün içinde bia.ini dosyasını notepad ile açın. Sonra;

1- [Engine.GameInfo] satırını bCheatsEnabled=True olarak değiştirin.
2- [Engine.Console] satırını Consolekey=192 olarak değiştirin, ve oyuna girin.
Oyun sırasında basın aşağıdaki kodlarıdan birini girin:


God - Ölümsüzlük.

Allweapons - Bütün Silâhlar.

allammo - Cephane.

Loaded - Bütün eşyaları verir.

Unloaded - Bütün eşyaları siler.

Fly - Uçma.

Walk - Normal yürürsünüz.

İnvisible 1/0 - Görünmezlik. (Açar/Kapatır)

killall - Herşeyi öldürür.

loadmap [harita adı] - Yazdığınız haritayı açar.

Oldmovie - Eski görünüş.

summon [eşya adı] İhtiyacınız olan eşyayı verir.

Oyunu easy modunda bitirin - Eski görüntü modunu açar.

Oyunu normal modunda bitirin - Limitsiz cephaneyi açar.

Oyunu hard modunda bitirin - Süper takım modunda açar.