Deadly Dozen: Pacific Theater


PC - Hile Kodu


Oyunu beklemeye alın [PAUSE] ve L tuşuna basıp aşağıdaki kodları yazın:

ammo - Sınırsız cephane
godmode - God Mode (ölümsüzlük)
stats - Oyun istatistikleri
fly - uçuş modu
invis - Görünmezlik
winmission - Görevi kazanırsınız
losemission - Görevi kaybedersiniz
give # - # (0-44) numaralı eşyayı verir
fovs - Düşmanların görüş açısını gösterir