Die Hard: Nakatomi Plaza


PC - Hile Kodu


Önce "program files"dan "fox"a sonra da "Die Hard"a girin. Orada "autoexec.cfg" isimli bir dosya var. Bir text editor (örn. notepad) ile açın.

God mode için; PlayerTakeDamage 1'i 0'a çevirin.
Noclip mode (Duvarlardan geçme) için PlayerClip 1'i 0'a çevirin.
Düşmanlarınızın maximum hasar alması için ise AITakeDamage'ı 1'den 99'a çevirin ya da düşmanlarınızın ölümsüz olmasını isterseniz de 0'a çevirin.