Ducati World Racing Challenge


PC - Hile KoduOptions menüsüne gidip isim olarak aşağıdaki kodları kullanın:

Kod Sonuç
ITSALLOVER Quick Race tamamıyla açılır
BADDRIVER Dunny Mode açılır
TEAM Takım fotoğrafları
GREEDYGIT Parayı arttırır
THEDOGSNADS Quick Race'te Fogarty Bike açılır
TODDMCARTOR Quick Race'te Todd 900 Superlite açılır