Earthsiege 2


Türü: Hile Kodu



Şu parametre ile oyunu başlatın:

-SPRUNKOWN


Oyunda da şu kodları girin:

[alt]+[sol] veya [sağ] veya [yukarı] veya [aşağı] = O yönde hızlanma.
[alt]+[ctrl]+[N] = Düşmanı bombalar