F-16 Multirole Fighter


Türü: Hile Kodu

Oyun esnasında [T] tuşuna basın ve mesaj satırını açın. Ardından şunları yazın:
KOD SONUÇ
-------------------- -------------------------------
big gulp Yakıtınız bitince yeniden dolar
paperairplane Kağıttan uçağa ne dersiniz?
spindive Vurulmanızı önler
you are here forever Ölümsüzlük
you got what i need Sınırsız cephane