F-22 Lightning 2


Türü: Hile Kodu

[CTRL]+[ALT]+[SHIFT]+[HOME] - Uçağınız hasar görmez
[CTRL]+[ALT]+[SHIFT]+[INSERT] - Yakıtınız dolar
[CTRL]+[ALT]+[HOME] - Silahlarınız dolar