Force 21


Türü: Hile Kodu


Kod Sonuç
---------------- ----------------------------------------
amazon Ağaç yok
avatar Araç ve binaların etrafında sarı kutular
london Bulut yok
hasselhoff Kaybettirir
ispy Savaş sisi yok olur
polytheism Vurulmazlık
killenemy Düşmanı öldürür
grid Grid'i gösterir
chessmatch 100% Radar
commanders Commander etkilerini yok eder
stratperspective Görüntüyü değiştirir
novictory Zafer sonuçlarını kapatır
chillout Aracı orada sabitler
seattle Horizon'u kapar
gameoverman Kazanırsınız