Galactic Battlegrounds


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki şifreleri oyun esnasında yazın.

Forcenova - 1000 nova kristali verir
Forcecarbon - 1000 karbon verir
Forceore - 1000 maden kaynağı verir
Forcefood - 1000 yiyecek verir