Gataway to the Savage Frontier


Türü: Hile Kodu

Kolay zafer kazanmak için düşmanlarınız saldırdığı sırada [Alt]+X tuşlarına basın. Partinizin tecrübe puanı artacak ve savaş ganimeti kazanacaksınız.