Gates of Destiny


Türü: Hile Kodu


Aşağıdaki şifreleri oyun esnasında yazın:

WARPxx - İstediğiniz haritaya atlarsınız(xx yerine gitmek istediğiniz haritanın numarasını yazın. Örnek: Warp04)
ALBUNDY - Sağlığınızı ve mananızı 100% yapar.