Harry Potter and the Sorcerer's Stone


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında aşağıdaki kodları yazın:

HarryTriggerCheat - 15 Bean
HarryKoresh - Ölümsüzlük
HarrySuperKoresh - Görünmezlik
HarryKorWalk - ???
HarryDebugModeOn - Debug mod açılır, Tüm Bölümler (F7 ile kapayabilirsiniz)
HarryGetsFullHealt - Gücünüz full olur
HarrySuperJump - Süper zıplama
HarryNormalJump - Çok zıplama