Harvest of Souls


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında aşağıdaki kodları yazın:

MURDERER: Tüm silahlar
NICK: Full sağlık
SON OF SAM: Parça verir
DUSTIN: 1. bölüme gider
BOSTON STRANGLER: 2. bölüme gider
HELTER SKELTER: 3. bölüme gider
CHARLES MANSON: 3. bölümü bitirir