Hocus Pocus


Türü: Hile Kodu

Aşağıdaki şifreleri oyun esnasında yazın:

FEELGOOD - Tam sağlık
BLAKE - Bütün anahtarlar
BANANA - Laser atışı
QUARK - Hızlı ateş etme