Holiday Island


Türü: Hile Kodu

Oyun sırasında [ctrl] + [alt] + [shift] + [g] tuşlarına aynı anda basın ve para içinde boğulun.